§ 235 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja Linnainmaa (037)-5607-44-53

Lataa  Kuuntele 

TRE:1554/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.2.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-037-5607-51. Tontti 51 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Aitolahdentie 22 -nimiselle yhtiölle. Tontin 837-037-5607-48 omistaa Asunto Oy Tampereen Hannulanpolku 10 -niminen yhtiö. Tontin 837-037-5607-50 omistaa Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Sointu -niminen yhtiö. Tontin 837-037-5607-52 omistaa Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Sävel -niminen yhtiö. Tontin 837-037-5607-53 omistavat Kiinteistö Oy Kapellimestarinparkki - ja Kiinteistö Oy Solistinparkki -nimiset yhtiöt. Tontit 837-037-5607-44,-45,-46,-47 ja -49 omistaa Hannulan Hallit Oy -niminen yhtiö. Tontin 44 vuokralainen on Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Sinfonia -, tontin 45 vuokralainen on Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Tempo -, tontin 46 vuokralainen on Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Harmonia -, tontin 47 vuokralainen on Asunto Oy Otonkorpi, Tampere - ja tontin 49 vuokralainen on Asunto Oy Tampereen Aitolahdentie 24 -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat laatineet uuden yhteisjärjestelysopimuksen, millä korvataan tonttien kesken 24.11.2016/25.11.2016/28.11.2016/29.11.2016/30.11.2016 ja 9.2.2017 allekirjoitetut yhteisjärjestelysopimukset. Tällä uudella yhteisjärjestelysopimuksella sovitaan mm. osapuolten omistamien/ hallinnoimien alueiden ja rakennusten käytöstä, autopaikoituksesta, ajoyhteyksistä, yhteisistä piha-alueista, jalankulkureiteistä, jätteenkeräyspisteistä, johtojen ja putkien sijoittamisesta, ulkoiluvälinevarastoista, pelastusteistä ja kustannuksista.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-037-5607-51 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Päätös

Tontteja 837-037-5607-44,-45,-46,-47,-48,-49,-50,-51,-52 ja -53 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere