§ 260 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja Härmälä (301)-792-6-15

Lataa  Kuuntele 

TRE:1880/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

11.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-301-792-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12,-13,-14 ja -15. Tontti 6 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Härmälän Helmi, Tampere -nimiselle yhtiölle. Tontti 7 on varattu 30.4.2019 asti Suomen Koti Rakennuttajat SKR Oy -nimiselle yhtiölle. Tontti 8 on varattu 30.4.2019 asti Rogel Keski-Suomi Oy -nimiselle yhtiölle. Tontti 9 on varattu 30.4.2019 asti Pirkanmaan Mestari-Rakentajat Oy -nimiselle yhtiölle. Tontti 10 on vuokrattu pitkäaikaiselle maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Härmälänsydän -nimiselle yhtiölle (sopimuksessa Lakea Oy). Tontti 11 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Tuohi -nimiselle yhtiölle. Tontti 12 on varattu 30.4.2019 asti Suomen Aluerakennuttaja Oy -nimiselle yhtiölle. Tontit 13, 14  ja 15 on vuokrattu pitkäaikaiselle maanvuokrasopimuksella Tarmonkujan Parkki Oy -nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. tonteille 13,14 ja 15 rakennettavasta autopaikoitukseen, leikkipuistoon ja istutusalueeksi tarkoitetusta yhteisalueesta, kulkuyhteyksistä, jätehuollosta, pelastusteistä ja -paikoista, hulevesistä ja putkista, johdoista sekä kustannuksista.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-301-792-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12,-13,-14 ja -15 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

 Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Päätös

Tontteja 837-301-792-6,7,8,9,10,11,12,13,14 ja 15 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere