§ 381 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-9-4978-22,-24,-26 ja -27

Lataa  Kuuntele 

TRE:3305/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

6.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-9-4978-22, -24, -26 ja -27. Tontit 22 ja 24 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Tampereen Kotilinnasäätiö sr -nimiselle yhtiölle. Tontti 26 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella As. Oy Takahuhdin Taiteilijakoti, Tampere -nimiselle yhtiölle. Tontti 27 on vuokrattu pitkäaikaiselle maanvuokrasopimuksella As. Oy Takahuhdin Tähti, Tampere -nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. tonttien välisistä kulkuyhteyksistä, sähkö- ja tietoliikennejohdotuksista, jätevesiviemäriputkesta ja vesijohdosta tonteille 22 ja -24 liitekartan mukaisesti sekä kustannuksista.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-9-4978-22,-24, -26 ja -27 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-009-4978-22, -24, -26 ja -27 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere