§ 464 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-028-5595-5,-6,-7,-8 ja -9

Lataa  Kuuntele 

TRE:4103/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-028-5595-5,-6,-7,-8 ja -9. Tontti 6 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Kurjen Kruunu, Tampere -nimiselle yhtiölle ja Asunto Oy Haukan Helmi, Tampere -nimiselle yhtiölle. Tontti 7 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Kurjen Kruunu, Tampere-nimiselle yhtiölle. Tontti 8 on vuokrattu pitkäaikaiselle maanvuokrasopimuksella Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle sr-nimiselle yhtiölle. Tontin 8 vuokraoikeuden siirrosta on tehty esisopimus Tampereen opiskelija-asuntosäätiön sr -nimisen yhtiön ja Asunto Oy Haukan Helmi, Tampere -nimisen yhtiön kesken.

Tontit 5 ja 9 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr- nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. autopaikoista, yhteisalueista, käyttöoikeudesta piharakennukseen sekä jätehuollosta ja kustannuksista.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-028-5595-5,-6,-7,-8 ja -9 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-028-5595-5,-6,-7,-8 ja -9 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere