§ 469 Yhteisjärjestelysopimuksen lisäosan hyväksyminen koskien tontteja 837-301-1912-1-8

Lataa  Kuuntele 

TRE:4038/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Tuiskunkatu-nimisen katualueen 837-301-9901-0. Tontin 1 omistaa Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Turva- niminen yhtiö. Tontin 2 omistaa Asunto Oy Tampereen Tuiskunkatu 7 -niminen yhtiö. Tontin 3 omistaa As Oy Aviano, Tampere -niminen yhtiö.

Tontin 4 omistaa Kiinteistö Oy M2-Kodit -niminen yhtiö. Tontin 7 omistavat Suomen Osatontti Ky -niminen yhtiö ja As. Oy Tampereen Härmälänrannan Lentäjä -niminen yhtiö. Tontin 8 omistaa As. Oy Tampereen Tuiskunkatu 2 -niminen yhtiö. Tonttien 301-1912-1,-2,-4,-7 ja -8 sekä Tuiskunkatu -nimisen katualueen 301-9901-0 maanalaisten osien haltijana Tuiskun Pysäköinti Oy -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat laatineet yhteisjärjestelysopimuksen (21.12.2016) sekä sopimuksen lisäosan, millä täydennetään mm. alkuperäisestä yhteisjärjestelysopimuksesta puuttuvat osapuolet Tampereen kaupunki ja As. Oy Tampereen Härmälänrannan Lentäjä -niminen yhtiö omistuksineen sekä alkuperäisestä sopimuksesta puuttunut Suomen Osatontti Ky:n allekirjoitus. Alkuperäisestä yhteisjärjestelysopimusta Tampereen kaupunki ei ole allekirjoittanut puuttuessaan siitä osapuolena.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen (21.12.2016) ja sopimuksen lisäosan ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee Tuiskunkatu-nimisen katualueen 301-9901-0 maanalaisten osien maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus ja sopimuksen lisäosa on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-301-1912-1,-2,-3,-4,-7 ja -8 sekä Tuiskunkatu-nimistä maanalaista katualuetta 837-301-9901-0 koskeva ehdotus alkuperäisen yhteisjärjestelysopimuksen (21.12.2016) lisäosaksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere