§ 599 Yhteisjärjestelysopimuksen muutoksen hyväksyminen koskien tontteja 837-263-2479-19-26

Lataa  Kuuntele 

TRE:6009/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-263-2479-25 ja -26. Tontti 25 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Lielahden Aamu, Asunto Oy Tampereen Lielahden Onni, Asunto Oy Tampereen Lielahden Helmi ja Asunto Oy Tampereen Lielahden Lempi -nimisille yhtiöille. Tontti 26 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Lielahden Helmi, Asunto Oy Tampereen Lielahden Valo ja Kiinteistö Oy Tampereen Lielahden Tuuli -nimisille yhtiöille. Tontin 837-263-2479-19 omistaa Asunto Oy Tampereen Lielahden Aamu -niminen yhtiö. Tontin 837-263-2479-20 omistaa Asunto Oy Tampereen Lielahden Helmi -niminen yhtiö. Tontin 837-263-2479-21 omistaa Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto -niminen yhtiö, tontti on vuokrattu on Asunto Oy Tampereen Lielahden Valo -nimiselle yhtiölle. Tontin 837-263-2479-22 omistaa Kiinteistö Oy Tampereen Lielahden Tuuli -niminen yhtiö. Tontin 837-263-2479-23 omistaa Asunto Oy Tampereen Lielahden Lempi -niminen yhtiö.Tontin 837-263-2479-24 omistaa Sijoitusyhtiö Jenna & Juliet Oy -niminen yhtiö, tontti on vuokrattu Asunto Oy Tampereen Lielahden Onni -nimiselle yhtiölle.

Nyt allekirjoitettavalla yhteisjärjestelysopimuksella täsmennetään yhtiöiden aikaisemmin keskenään laatimaa yhteisjärjestelysopimusta (10.9.2018/31.10.2018), millä sovittiin tonttien ja niille rakennettavien rakennusten ja autopaikoituksen yhteisestä käytöstä, rakentamisesta, ylläpidosta, perusparannus- ja uusimiskustannuksista sekä järjestelyistä aiheutuvien kustannusten jakoperusteista ja suorittamisesta, yhteispiha- ja kulkualueista, pelastusajo ja pelastusauton nostopaikoista yms. Nyt allekirjoitettavalla yhteisjärjestelysopimuksen muutoksella muutetaan tonttien 837-263-2479-20,-21 ja -22 autopaikkojen sijoittamista (kohta 3, ensimmäinen kappale), muilta osin 10.9.2018/31.10.2018 allekirjoitettu yhteisjärjestelysopimus jää ennalleen.

Vastuu sopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen muutoksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-263-2479-25 ja -26 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-263-2479-19,-20,-21,-22,-23,-24,-25 ja -26 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimuksen muutokseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere