§ 136 Yhteisjärjestelysopimuksen muutoksen hyväksyminen koskien tontteja 837-060-6115-3-8

TRE:249/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

21.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-060-6115-3,-4,-5,-6,-7 ja -8. Tontti 3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella As Oy Tampereen Vanilja-nimiselle yhtiölle. Tontti 4 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Keskisenkatu 4-nimiselle yhtiölle. Tontti 5 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Neilikka-nimiselle yhtiölle. Tontti 6 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Keskisenkatu 8 A-nimiselle yhtiölle. Tontti 7 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr-nimiselle yhtiölle. Tontti 8 vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Tampereen Seponparkki-nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet joulukuussa 2011 allekirjoitettuun yhteisjärjestelysopimukseen muutosehdotuksen (rek. 26.4.2014). Nyt laaditussa yhteisjärjestelyn muutossopimuksessa sovitaan uudelleen pelastusteiden ja -ajoneuvojen paikat, siten että ne eivät enää sijaitse autohallin kannella. Muilta osin yhteisjärjestelysopimusta ei muuteta.

Vastuu yhteisjärjestelysopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen muutosehdotuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-060-6115-3,-4,-5,-6,-7 ja -8 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-060-6115-3,-4,-5,-6,-7 ja -8 koskeva yhteisjärjestelysopimuksen muutosehdotus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere