§ 70 Yritystontin 837-230-3548-11 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5933/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

1.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Kolmihaaran Talliosake 3:lle (y-tunnus 2885006-6) on vuokrattu yritystontti 837-230-3548-11 osoitteesta Kolmihaarankatu 9a. Vuokrasopimus tontista on alkanut 1.4.2018. Vuokrasopimuksen mukaisesti tontille tulee toteuttaa vähintään 2228 k-m2 suuruiset yritystilat kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta. Sopimuksen mukainen rakentamisvelvoiteaika päättyy 31.3.2021.

Tontti on rakentamaton ja vuokralainen on 22.9.2020 allekirjoitetulla hakemuksella anonut rakennusajan jatkamista kahdella vuodella 31.3.2023 saakka. Rakentaminen on viivästynyt markkinatilanteen ja kiristyneiden rahoitusehtojen vuoksi. Rakentamisvelvoitteen mukaiselle uudisrakennukselle ei ole haettu rakennuslupaa. Esitettyjen selvitysten perusteella rakentamisaikaa voitaisiin haetun mukaisesti jatkaa. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei 31.3.2023 mennessä ole täytetty, ei sille enää myönnetä lisäaikaa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämisestä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Kiinteistö Oy Kolmihaaran Talliosake 3:lle vuokratun tontin 837-230-3548-11 rakentamisvelvoiteaikaa jatketaan 31.3.2023 saakka. Vuokrasopimuksen mukaista sopimussakkoa ei myönnetyltä rakentamisvelvoitteen jatkoajalta peritä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere