§ 675 Yritystontin 837-235-3572-15 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6525/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

4.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

*********on vuokrattu 2737 m²:n suuruinen yritystontti 837-235-3572-15. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty TTV-1 merkinnällä (yhdistettyjen teollisuus ja varastorakennusten korttelialue). Tontin rakennusoikeus on 1369 k-m2. Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.11.2019. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuosivuokra vuodelta 2019 on ollut 1743,51 euroa.

Vuokralaisten kanssa on neuvoteltu päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista, jotta tontilla harjoitettavaa yritystoimintaa voidaan jatkaa ja kehittää. Käytyjen neuvotteluiden perusteella tontin vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 30 vuodella. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 4950,06 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 254,11 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 30 vuodella 30.11.2049 asti. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

********* vuokratun tontin 837-235-3572-15 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 30 vuoden ajaksi (1.12.2019 - 30.11.2049). Tontin 837-235-3572-15 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 254,11 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 4950,06 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere