§ 566 Yritystontin 837-235-3572-17 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5548/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

28.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yritystontti 837-235-3572-17 osoitteessa Pihtisulunkatu 1d on vuokrattu Romu Mäki Oy:lle (y-tunnus 0398857-9) 31.10.2020 saakka. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty TTV-1 merkinnällä (yhdistettyjen teollisuus ja varastorakennusten korttelialue)  ja sen pinta-ala on 7161 m2 sekä rakennusoikeus 3581 k-m2. Vuokralainen on tehnyt esityksen tontin ostamisesta vuokrasopimuksen päättyessä. Samassa korttelissa on vuokra- ja omistustontteja. Kaupungin maapoliittisten linjausten mukaisesti yritystontteja voidaan joko vuokrata tai myydä.

Tontin vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuoden 2019 vuokra on ollut 2.254,30 euroa.

Käytyihin neuvotteluihin perustuen tontille 837-235-3572-17 tulisi vahvistaa luovutusehdot ja myydä tontti tavanomaisin kauppaehdoin Romu Mäki Oy:lle.

Tontin kauppahinta on 182.000 euroa. Tontin hinnoittelu perustuu alueen yritystonttien yleiseen hintatasoon. Hinnoittelussa on huomioitu tontin läpi kulkevan voimansiirtolinjan vaikutus tontin hyödynnettävyyteen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.00 euroa.

Päätös

Yritystontti 837-235-3572-17 myydään 182.000 euron kauppahinnalla ja muuten tavanomaisin ehdoin Romu Mäki Oy:lle voimassa olevan vuokrasopimuksen päättyessä.

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere