§ 535 Yritystontin 837-235-3572-18 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5053/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

7.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Pihtisulunkatu 1C, Tampere:lle (y-tunnus 0290905-8) on vuokrattu 5254 m²:n suuruinen yritystontti 837-235-3572-18 Myllypurosta osoitteesta Pihtisulunkatu 1c. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty TTV-1 merkinnällä (yhdistettyjen teollisuus ja varastorakennusten korttelialue). Tontin rakennusoikeus on 2627 k-m2. Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.10.2020. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuosivuokra vuodelta 2019 on ollut 2.039,13 euroa.

Vuokralaisten kanssa on neuvoteltu päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista, jotta tontilla harjoitettavaa yritystoimintaa voidaan jatkaa ja kehittää. Käytyjen neuvotteluiden perusteella tontin vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 30 vuodella. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 9.457,22 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 480,55 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 30 vuodella 31.10.2050 asti. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kiinteistö Oy Pihtisulunkatu 1C, Tampere:lle vuokratun tontin 837-235-3572-18 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 30 vuoden ajaksi (1.11.2020 - 31.10.2050). Tontin 837-235-3572-18 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 480,55 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 9.457,22 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere