§ 73 Yritystontin 837-330-6140-3 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:154/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

2.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

BRAND toimitilat Oy perustettavan yhtiön lukuun (y-tunnus 2688729-5) on pyytänyt saada vuokrata tontin 837-330-6140-3 Lahdesjärven alueelta osoitteesta Oikojankatu 6. Tontille on tarkoitus toteuttaa Sadex Oy:n uudet toimitilat. Alustavan suunnitelman mukaisesti kohteeseen toteutetaan ensivaiheessa n. 1650 m2 suuruiset yritystilat.

Tontti on asemakaavassa osoitettu T-24 merkinnällä (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on 4984 m2 ja rakennusoikeus 1994 k-m2. Tontin rakentamisen edellytykset on selvitetty osana Tampereen raitiotien seudullista yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelman osana on laadittu esisuunnitelma Vuoreksen raitiotien kytkemisestä Tampereen raitiotiejärjestelmään. Tarkastelujen perusteella vaihtoehtoiset mahdolliset raitiotielinjaukset eivät rajoita tontin toteuttamista voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.

Käytyihin neuvotteluihin perustuen tontille 837-330-6140-3 tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata tontti BRAND toimitilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 11662,39 euroa (pääoma-arvo 194 373 euroa) sekä elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 590,80 euroa vuodessa (v. 2020 keski-indeksi 1974 pistettä). Hinnoittelussa on käytetty 39 euron maapohjaneliömetriarvoa ja kuuden prosentin vuokranmääräytymiskorkoa.

Vuokra-aika alkaisi 1.5.2021 ja päättyisi 30.4.2061 ja muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tontille 837-330-6140-3 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 590,80 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 11 662,39 euroa)  ja vuokra-ajaksi 40 vuotta (1.5.2021 - 30.4.2061).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-330-6140-3 vuokrataan BRAND toimitilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere