§ 570 Yritystontin 837-330-6140-3 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5143/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

2.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yritystontti 837-330-6140-3 osoitteesta Oikojankatu 6 on vuokrattu vs. kiinteistöjohtajan 8.8.2016 § 363 tekemällä päätöksellä Kiinteistö Oy Pilvikallion Varikolle (y-tunnus 2760042-8). Vuokrasopimus on allekirjoitettu 22.8.2016 ja sopimus on voimassa 1.8.2016 - 31.7.2056.

Vuokralainen on 15.8.2019 toimitetulla hakemuksella ilmoittanut haluavansa purkaa vuokrasopimuksen. Suunniteltua rakennushanketta ole rakentamisvelvoiteaika toteutettu, eikä hankkeen toteuttamisen edellytyksiä tässä vaiheessa ole.

Tontille ei ole haettu rakennuslupaa eikä rakentamista näin ollen ole aloitettu.

Vuokrasopimuksen päätyttyä tulee tonttia koskeva kiinnitys kuolettaa ja erityinen oikeus poistaa. Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvat kulut peritään vuokralaiselta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Yritystontin 837-330-6140-3 vuokrasopimus puretaan päättymään 31.8.2019.

Kyseistä tonttia koskeva kiinnitys kuoletetaan ja erityinen oikeus poistetaan.

Vuokralaiselta peritään kiinnityksen kuolettamisesta ja erityisen oikeuden poistamisesta aiheutuneet kulut.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere