§ 158 Yritystontin 837-75-6207-2 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1737/02.06.02/2021

Päätöspäivämäärä

8.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yritystontti 837-75-6207-2 osoitteessa Tauskonkatu 19 on vuokrattu Omnimet Oy:lle (y-tunnus 0951675-9) 30.9.2021 saakka. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty T10 merkinnällä (teollisuus ja varastorakennusten korttelialue)  ja sen pinta-ala on 2024 m2 sekä rakennusoikeus 1012 k-m2. Vuokralainen on ilmaissut halukkuutensa tontin ostamiseksi vuokrasopimuksen päättyessä. Valtaosa korttelin tonteista on yksityisomisteisia. Kaupungin maapoliittisten linjausten mukaisesti yritystontteja voidaan joko vuokrata tai myydä.

Tontin vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuoden 2020 vuokra on ollut 892,60 euroa.

Käytyihin neuvotteluihin perustuen tontille 837-75-6207-2 tulisi vahvistaa luovutusehdot ja myydä tontti tavanomaisin kauppaehdoin Omnimet Oy:lle.

Tontin kauppahinta on 42500 euroa. Tontin hinnoittelu perustuu alueen yritystonttien yleiseen hintatasoon.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Yritystontti 837-75-6207-2 myydään 42500 euron kauppahinnalla ja muuten tavanomaisin ehdoin Omnimet Oy:lle voimassa olevan vuokrasopimuksen päättyessä.

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere