§ 442 Yritystontin 837-75-6207-7 myynti

Lataa  Kuuntele 

TRE:5421/02.06.02/2022

Päätöspäivämäärä

3.8.2022

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yritystontti 837-75-6207-7 osoitteessa Keskuvainionkatu 8 on vuokrattu Korjaustiimi Fixit Oy:lle (y-tunnus 2611341-7) 31.10.2022 saakka ulottuvalla vuokrasopimuksella. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty T*10 merkinnällä (teollisuus ja varastorakennusten korttelialue) ja sen pinta-ala on 4713 m2 sekä rakennusoikeus 2357 k-m2. Vuokralainen on ilmaissut halukkuutensa tontin ostamiseksi vuokrasopimuksen päättyessä. Muut saman korttelin tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaupungin maapoliittisten linjausten mukaisesti yritystontteja voidaan joko vuokrata tai myydä.

Tontin vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuoden 2021 vuokra on ollut 2128,26 euroa.

Käytyihin neuvotteluihin perustuen tontille 837-75-6207-7 tulisi vahvistaa luovutusehdot ja myydä tontti tavanomaisin kauppaehdoin Korjaustiimi Fixit Oy:lle.

Tontin kauppahinta on 97 500 euroa. Tontin hinnoittelu perustuu alueen yritystonttien yleiseen hintatasoon.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Yritystontti 837-75-6207-7 myydään 97 500 euron kauppahinnalla ja muuten tavanomaisin ehdoin Korjaustiimi Fixit Oy:lle voimassa olevan vuokrasopimuksen päättyessä.

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere