§ 159 Yritystontin 837-75-6218-23 myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1738/02.06.02/2021

Päätöspäivämäärä

8.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yritystontti 837-75-6218-23 osoitteessa Vesiroineenkatu 2 on vuokrattu Aeroterm Oy:lle (y-tunnus 1038699-8) 30.6.2039 saakka. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty T-21 merkinnällä (teollisuus ja varastorakennusten korttelialue) ja sen pinta-ala on 2045 m2 sekä rakennusoikeus 1023 k-m2. Aeroterm Oy on tehnyt 11.11.2020 päivätyn anomuksen tontin ostamisesta. Samassa korttelissa on vuokra- ja omistustontteja. Kaupungin maapoliittisten linjausten mukaisesti yritystontteja voidaan joko vuokrata tai myydä.

Tontin vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuoden 2020 vuokra on ollut 754,73 euroa.

Käytyihin neuvotteluihin perustuen tontille 837-75-6218-23 tulisi vahvistaa luovutusehdot ja myydä tontti tavanomaisin kauppaehdoin Aeroterm Oy:lle.

Tontin kauppahinta on 45000 euroa. Tontin hinnoittelu perustuu alueen yritystonttien yleiseen hintatasoon.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupungin ja Aeroterm Oy:n välinen tonttia 837-75-6218-23 koskeva vuokrasopimus puretaan vuokralaisen aloitteesta päättymään tontin omistusoikeuden siirtyessä Aeroterm Oy:lle. Vuokrasopimuksen päättyessä tontti 837-75-6218-23 myydään 45000 euron kauppahinnalla ja muuten tavanomaisin ehdoin Aeroterm Oy:lle.

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere