§ 249 Yritystontin 837-75-6219-25 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1303/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

26.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Keskinäinen Kiinteistö Oy Ruskonsimpukalle (y-tunnus 2817383-5) on vuokrattu yritystontti 837-75-6219-25 osoitteesta Kauhakorvenkatu 41. Vuokrasopimus tontista on alkanut 1.3.2017. Vuokrasopimuksen mukaisesti tontille tulee toteuttaa vähintään 526 k-m2 suuruiset yritystilat kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta. Sopimuksen mukainen rakentamisvelvoiteaika päättyy 28.2.2020.

Tontti on rakentamaton ja vuokralainen on 10.2.2020 allekirjoitetulla hakemuksella anonut rakennusajan jatkamista 30.6.2021 saakka. Rakentamisvelvoitteen mukaiselle uudisrakennukselle on myönnetty rakennuslupa alunperin 7.8.2012 ja rakennusluvan voimassaolon pidentämiseen on myönnetty lupa 14.2.2018. Esitettyjen selvitysten perusteella rakentamisaikaa voitaisiin haetun mukaisesti jatkaa. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei 30.6.2021 mennessä ole täytetty, ei sille enää myönnetä lisäaikaa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämisestä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Keskinäinen Kiinteistö Oy Ruskonsimpukalle vuokratun tontin 837-75-6219-25 rakentamisvelvoiteaikaa jatketaan 30.6.2021 saakka. Vuokrasopimuksen mukaista sopimussakkoa ei myönnetyltä rakentamisvelvoitteen jatkoajalta peritä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere