§ 778 Yritystontin 837-75-6234-1 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7898/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

17.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Rusko Business Park 2 Koy:lle on vuokrattu yritystontti 837-75-6234-1 osoitteesta Kauhakorvenkatu 51. Vuokrasopimus tontista on alkanut 1.4.2017. Vuokrasopimuksen mukaisesti tontille tulee toteuttaa vähintään 1450 k-m2 suuruiset yritystilat kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta. Sopimuksen mukainen rakentamisvelvoiteaika päättyy 31.3.2020. 

Tontti on rakentamaton ja vuokralainen on 17.12.2019 toimittamallaan hakemuksella anonut rakennusajan jatkamista 31.12.2021 saakka. Rakentamisvelvoitteen mukaiselle uudisrakennukselle on myönnetty rakennuslupa 13.3.2018. Esitettyjen selvitysten perusteella rakentamisaikaa voitaisiin haetun mukaisesti jatkaa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämisestä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Rusko Business Park 2 Koy:lle vuokratun tontin 837-75-6234-1 rakentamisvelvoiteaikaa jatketaan 31.12.2021 saakka. Vuokrasopimuksen mukaista sopimussakkoa ei myönnetyltä rakentamisvelvoitteen jatkoajalta peritä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere