§ 643 Yritystontin 837-75-6234-2 vuokrasopimuksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3203/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

15.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Kauhakorven tuotantotilat- nimiselle yhtiölle (y-tunnus 2685972-9) on kiinteistöjohtajan 10.8.2015 § 301 päätöksen perusteella vuokrattu yritystontti 837-75-6234-2 Ruskosta osoitteesta Kauhakorvenkatu 53. Tontin pinta-ala on 6529 m2 ja rakennusoikeus 3265 k-m2. Tontin tämänhetkinen vuosivuokra on 7267,79 ja vastaava perusvuokra on 373,09 euroa. Tontille on myönnetty rakennuslupa kahden erillisen teollisuus- ja varastorakennuksen toteuttamiseksi. Toinen rakennuksista on rakennettu. Toisen rakennuksen toteuttamiseksi ei ole edellytyksiä tässä vaiheessa nykyisen vuokralaisen toimesta. Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu tontin jakamisesta kahdeksi erilliseksi tontiksi ja vuokrasopimuksen muuttamisesta koskemaan vain rakennettua tonttia. Rakentamattomalle tontille on löytynyt toinen rakentaja.

Erillisen tonttijaon nro 9164 mukaisesti tontista 837-75-6234-2 on muodostunut tontit 837-75-6234-6 ja 837-75-6234-7. Tontit on merkitty rekisteriin 23.8.2019.

Tontin 837-75-6234-6 pinta-ala on 2215 m² ja rakennusoikeus 1108 k-m².

Yhtiölle vuokratun tontin 837-75-6234-2 vuokrasopimus tulisi muuttaa koskemaan 1.1.2020 alkaen tonttia 837-75-6234-6 uudella vuokrasopimuksella ja uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus, asemakaavan mukainen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2658 euroa (pääoma-arvo 44 300 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.1.2021 alkaen 136,45 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Vuokrasuhteen muutos tulisi astua voimaan 1.1.2020 ja sopimus jatkuisi 31.12.2059 asti. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Tonttia 837-75-6234-7 koskevat vuokraoikeuden kiinnitykset kuoletetaan ja erityinen oikeus poistetaan. Kiinteistö Oy Kauhakorven tuotantotilat vastaa kiinnitysten kuolettamisesta ja erityisen oikeuden poistamisesta sekä niistä aiheutuneista kuluista.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kiinteistö Oy Kauhakorven tuotantotilat- nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-75-6234-2 sopimus muutetaan uudella vuokrasopimuksella koskemaan tonttia 837-75-6234-6 40 vuoden ajaksi (1.1.2020–31.12.2059).

Tontin 837-75-6234-6 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.1.2021 alkaen 136,45 euroa vuodessa (vuoden 2020 vuosivuokra 2658 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Tonttia 837-75-6234-7 koskevat vuokraoikeuden kiinnitykset kuoletetaan ja erityinen oikeus poistetaan. Kiinteistö Oy Kauhakorven tuotantotilat vastaa kiinnitysten kuolettamisesta ja erityisen oikeuden poistamisesta sekä niistä aiheutuneista kuluista.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere