§ 617 Yritystontin 837-75-6234-3 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5932/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

19.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yritystontti 837-75-6234-3 osoitteesta Kauhakorvenkatu 55 on vuokrattu Kiinteistö Oy Kauhakorven Talliosakkeelle (y-tunnus 2949799-7) ja Kiinteistö Oy Kauhakorven Talliosake 2:lle (y-tunnus 2984609-3) kiinteistöjohtajan 25.2.2016 § 61 ja 19.3.2019 § 269 päätösten mukaisesti. Tontin hallinta yhtiöiden välillä on jaettu hallinnanjakosopimuksella. Vuokrasopimus on voimassa 1.3.2016 - 28.2.2056 välisen ajan.

Vuokralaiset ovat 22.9.2020 toimitetulla hakemuksella ilmoittaneet halukkuutensa purkaa vuokrasopimuksen.

Tontille on myönnetty 20.02.2019 rakennuslupa kahden varastohallin rakentamiseksi. Suunniteltua rakennushanketta ei ole rakentamisvelvoiteaikana toteutettu. Useista markkinointiyrityksistä huolimatta kohteille ei ole saavutettu riittävää ennakkovarausastetta, eikä hankkeen toteuttamisen edellytyksiä tässä vaiheessa ole.

Vuokrasopimus tulisi purkaa hakemuksen mukaisesti.

Vuokrasopimuksen päätyttyä tulee tonttia koskevat kiinnitykset kuolettaa ja erityiset oikeudet poistaa. Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvat kulut peritään vuokralaiselta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Yritystontin 837-75-6234-3 vuokrasopimus puretaan päättymään 31.12.2020.

Kyseistä tonttia koskevat kiinnitykset kuoletetaan ja erityiset oikeudet poistetaan.

Vuokralaiselta peritään kiinnitysten kuolettamisesta ja erityisten oikeuksien poistamisesta aiheutuneet kulut.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere