§ 647 Yritystontin 837-75-6234-7 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5446/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Kannistontie 139 B (Y-tunnus 2849191-3) on pyytänyt saada vuokrata 4314 m2:n suuruisen yritystontin 837-75-6234-7 Ruskon alueelta osoitteesta Kauhakorvenkatu 53b. Tontti sijaisee asemakaava-alueella nro 8099, joka on tullut voimaan 30.9.2013. Asemakaavassa tontti on osoitettu TY-20 merkinnällä (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia). Tontilla on rakennusoikeutta 2157 k-m2. Tontille on tarkoitus toteuttaa Tampereen AV-Palvelu Oy:n tiloja sekä edelleen luovutettavia muita yritystiloja. Alustavan suunnitelman mukaisesti tontille toteutetaan yhteensä noin 2000 k-m2:n suuruiset yritystilat.

Käytyjen neuvotteluiden perusteella tontille 837-75-6234-7 tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata tontti pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Kannistontie 139 B:lle maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainnin, pinta-alan yms. hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 5176 euroa (pääoma-arvo 86267 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 265,71 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Vuokranmääräytymisen perusteena on käytetty 20 euron neliömetriarvoa. Vuokra-aika alkaisi 1.1.2020 ja päättyisi 31.12.2059. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tontille 837-75-6234-7 vahvistetaan 1.1.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 265,71 euroa vuodessa (vuoden 2020 vuosivuokra 5176 euroa).

Vuokra-aika on 1.1.2020 - 31.12.2059 ja muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Tontti 837-75-6234-7 vuokrataan Kiinteistö Oy Kannistontie 139 B:lle.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere