§ 184 Yritystontin 837-75-6235-5 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:821/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

8.2.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yritystontti 837-75-6235-5 on vuokrattu kiinteistöjohtajan 27.4.2016 § 196 tekemällä päätöksellä. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 6.3.2017 ja sopimus on voimassa 15.6.2017 - 15.5.2056.

Vuokralainen on 11.1.2019 päivätyllä hakemuksella ilmoittanut haluavansa purkaa vuokrasopimuksen. Vuokralainen on ostanut alueelta toisen kiinteistön, eikä tontille 837-75-6235-5 suunniteltu rakennushanke ole siten toteutumassa.

Tontille ei ole haettu rakennuslupaa eikä rakentamista näin ollen ole aloitettu.

Tontti 837-75-6235-5 muodostettiin vuokralaisen esityksen mukaisesti. Tontin muodostuskustannuksia ei poikkeuksellisesti peritty vuokralaiselta vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä. Tontin muodostuskulut 1 420 euroa peritään vuokralaiselta sopimusta purettaessa.

 

Päätös

Yritystontin 837-75-6235-5 vuokrasopimus puretaan päättymään 28.2.2019.

Tontin muodostuskulut 1 420 euroa peritään vuokralaiselta sopimuksen purkamisen yhteydessä.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere