§ 709 Yritystontin 837-81-8301-3 varauksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2659/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

27.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm p. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 17.4.2019 § 65 päätöksen mukaisesti yritystonteille 837-81-8301-3 ja 837-81-8302-7 on vahvistettu luovutusehdot ja tontit on varattu enintään 30.4.2020 saakka Fortum Waste Solutions Oy:lle. Tonttien varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan 27.4.2020 § 340 päätöksen mukaisesti 31.12.2020 saakka.

Yrityksen kanssa on neuvoteltu hankkeen käynnistämisestä. Yritys on 23.11.2020 esittänyt pyynnön, että tontin 837-81-8301-3 varausta voitaisiin edelleen jatkaa vuoden 2021 loppuun. Tontin 837-81-8302-7 varauksesta tässä vaiheessa luovuttaisiin. Tontin 837-81-8302-7 toteuttamisen edellytykset tarkastellaan uudelleen, kun hankkeen ensimmäinen vaihe on ensin saatu liikkeelle.

Tontin 837-81-8301-3 varausta voitaisiin jatkaa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, kuitenkin enintään 31.12.2021 asti. Varauksessa noudatetaan muutoin entisiä varausehtoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Fortum Waste Solutions Oy:lle varatun yritystontin 837-81-8301-3 varauksen voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2021 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, kuitenkin enintään 31.12.2021 asti. Varauksessa noudatetaan muutoin entisiä varausehtoja.

Tontin 837-81-8302-7 varausta ei jatketa 1.1.2021 alkaen.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere