§ 487 Yritystontin 837-81-8304-4 vuokrasopimusehtojen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4503/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                       

Päätöksen perustelut

Destaclean Oy:lle on vuokrattu Tarasteen alueelta yritystontti 837-81-8304-4 kiinteistöjohtajan 5.12.2018 § 757 päätöksen mukaisesti 1.1.2019 - 31.12.2028 väliseksi ajaksi.

Tontille on toteutettu tilapäinen teollisuushalli ja toimistorakennus viiden vuoden määräaikaisella rakennusluvalla. Tontilla olevan materiaalien kierrätysaseman toiminta on alkanut vuoden 2019 aikana. Vuokrasopimusta laadittaessa sopimusta ei tehty siirtokelpoiseksi, johtuen suunnitellun rakentamisen väliaikaisesta luonteesta.

Vuokralainen on pyytänyt vuokrasopimuksen muuttamista siten, että vuokraoikeus olisi siirettävissä jotta se saisi laitostunnuksen ja olisi kiinnityskelpoinen. Vuokralainen on toteuttanut suuret investoinut tontin esirakentamiseen sekä infraan ja haluaisi vuokraoikeiden olevan käytettävissä velan vakuutena.

Esitetyn selvityksen ja tontille toteutetun toiminnan luonne huomioiden vuokrasopimus on muutettavissa siirtokelpoiseksi. Tontin vuokraehtoja muutetaan uudella sopimuksella siten, että tontti on 1.9.2020 alkaen siirtokelpoinen. Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

Destaclean Oy:lle vuokratun tontin 837-81-8304-4 sopimusehtoja muutetaan uudella sopimuksella, siten vuokraoikeus on 1.9.2020 alkaen siirtokelpoinen. Muutoin vuokrauksessa noudatetaan kiinteistöjohtajan 5.12.2018 § 757 päätöksen mukaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere