§ 250 Yritystontin 837-125-583-12 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1563/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tammer Diesel Oy:lle on vuokrattu Nekalasta 3524 m²:n suuruinen yritystontti 837-125-583-12. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu T-5-merkinnällä (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jonka kokonaiskerrosalasta saadaan enintään 20 % käyttää liike- ja toimistotiloina). Tontin rakennusoikeus on 1762 k-m2. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuoden 2018 vuokra on ollut 6 828,83 euroa.

Vuokralainen on pyytänyt voimassa olevan vuokrasopimuksen uusimista määräaikaiseksi, jotta mahdollistetaan tontin käytön kehittäminen ja tulevat investoinnit. Nekalan yritystonttien vuokrasopimusten jatkamisten edellytyksiä on tarkasteltu vuoden 2018 aikana. Tarkastelun perusteella sopimuksia voidaan jatkaa investointien mahdollistamiseksi. Kaupunki tavoittelee maankäytön yleissuunnitelman laatimista alueelle vuokra-aikana. Vuokralainen on tietoinen kaupungin tavoitteista ja ne kirjataan vuokrasopimukseen.

Käytyjen neuvotteluiden perusteella tontin vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 31.3.2049 saakka. Samalla vuokraa tulisi tarkistaa ja vahvistaa tontille uusi perusvuokra. Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso sadaan uudeksi perusvuokraksi 1.4.2019 alkaen 591,56 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 11 523,58 euroa). Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Päätös

Tammer Diesel Oy:lle vuokratun tontin  837-125-583-12 vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan uudella vuokrasopimuksella siten, että sopimus päättyy 31.3.2049.

Tontin elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.4.2019 alkaen 591,56 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 11 523,58 euroa). Kaupunki tavoittelee maankäytön yleissuunnitelman laatimista alueelle vuokra-aikana. Vuokralainen on tietoinen kaupungin tavoitteista ja ne kirjataan vuokrasopimukseen. Muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere