§ 340 Yritystonttien 837-81-8301-3 ja 837-81-8302-7 varauksien jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2659/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm p. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 17.04.2019 § 65 päätöksen mukaisesti yritystonteille 837-81-8301-3 ja 837-81-8302-7 on vahvistettu luovutusehdot ja tontit on varattu enintään 30.4.2020 saakka Fortum Waste Solutions Oy:lle.

Yrityksen kanssa on neuvoteltu hankkeen käynnistämisestä. Vallitsevasta korona-tilanteesta johtuen investoinnin käynnistäminen viivästyy alkuperäisestä suunnitellusta aikataulusta ja yhtiö on pyytänyt tonttien varausten jatkamista.

Varauksia voitaisiin jatkaa 1.5.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontit vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, kuitenkin enintään 31.12.2020 asti. Varauksissa noudatetaan muutoin entisiä varausehtoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Fortum Waste Solutions Oy:lle varattujen yritystonttien 837-81-8301-3 ja 837-81-8302-7 varauksien voimassaoloaikaa jatketaan 1.5.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontit vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, kuitenkin enintään 31.12.2020 asti. Varauksissa noudatetaan muutoin entisiä varausehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere