§ 313  Määräalan myyminen yleisestä alueesta 837-301-9901-0 As. Oy Tampereen Härmälänrannan Pyrylle

Lataa  Kuuntele 

TRE:2448/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

17.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 As. Oy Tampereen Härmälänrannan Pyry- niminen yhtiö omistaa tontin 837-301-928-13. Yhtiön omistamalla tontilla sijaitsee aikanaan Skanska Talonrakennus Oy:n rakentama kerrostalo, jonka parvekerakenteet mittausvirheen tms. syyn vuoksi sijoittuvat epähuomiossa kaupungin omistaman Härmälänkadut-nimisen yleisen alueen 837-301-9901-0 puolelle. Kiinteistöjohtajan päätöksellä 20.3.2013 § 241 perusteella ylityksen johdosta kaupungin ja As Oy Tampereen Härmälänrannan Pyryn kanssa on tehty vuokrasopimus, joka koski noin 113 m2:n suuruista aluetta. Vuokrasopimus on voimassa 31.3.2063 saakka. Alueelle tehtiin asemakaavamuutos n:o 8491, joka on tullut voimaan 15.12.2016. Asemakaavamuutoksen myötä em. vuokra-alue tuli kaavatontin 837-301-928-17 muodostusosaksi. Jotta kaavatonttti 837-301-928-17 voidaan lohkoa rekisteritontiksi, tulisi  As. Oy Tampereen Härmälänrannan Pyryn saada tuo 113 m2:n suuruinen muodostusosa omistukseensa.  As. Oy Tampereen Härmälänrannan Pyry ja Skanska Talonrakennus Oy ovat sopineet, että määräalan kauppahinnan, varainsiirtoveron ja lohkomiskustannuksista vastaisi Skanska Talonrakennus Oy.

Muodostusosan liittäminen kaavatonttiin ei lisää rakennusoikeutta  As. Oy Tampereen Härmälänrannan Viiman tontille ja tämä on huomioitu määrittäessä määräalan kauppahintaa.

Kaupan kohteena olevan 113 m2:n suuruisen määräalan käyväksi markkinahinnaksi kiinteistötoimi on katsonut olevan 21.577,90 euroa eli 190,95 €/m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Myydään Härmälänkadut- nimisestä yleisestä alueesta 837-301-9901-0 noin 113 m2:n suuruinen määräala As. Oy Tampereen Härmälänrannan Pyrylle.

Kauppahinta on 21.577,90 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Määräalaan kohdistuva  As. Oy Tampereen Härmälänrannan Pyryn vuokrasopimus päättyy, kun omistusoikeus määräalaan on siirtynyt ostajalle.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere