§ 688  Rakentamattoman tontin 837-45-4623-3 puolikkaan vuokraoikeuden luovutuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6789/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

14.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* 15.12.2017 allekirjoitetun vuokrasopimuksen perusteella vuokrattu tontti Vehmainen-4623-3 ajaksi 1.10.2017 - 30.9.2067. Rakentaminen tontilla on aloitettu, mutta kohteella ei ole tehty tontinvuokrasopimuksen 2. kohdan mukaista käyttöönottokatselmusta.

Vuokralaiset ovat pyytäneet lupaa puolikkaan vuokraoikeuden luovuttamiseen kiinteistötoimelle esitetyn keskinäisen sopimuksensa perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on luvan antamisesta kaupungin luovuttamien vielä rakentamattomien tonttien luovuttamiseksi edelleen.

 

Päätös

Rakentamattoman tontin Vehmainen-4623-3 puolikkaan vuokraoikeuden luovutus hyväksytään. Vuokrasopimuksen 18. kohdan toisen kappaleen mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Luovutuksen saajan tulee kirjauttaa puolet vuokraoikeudesta nimiinsä maanmittauslaitoksella tontinvuokrasopimuksen 15. kohdan mukaisesti.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere