§ 29 Tuotantotukipäätös: Kulttuuriosuuskunta Uulu

Lataa  Kuuntele 

TRE:2080/12.03.00/2019

Päätöspäivämäärä

9.4.2019

Päätöksen tekijä

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Marianna Lehtinen, puh. 040 801 6868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja Toimi Jaatinen, puh. 050 550 2172, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kulttuuriosuuskunta Uulu on lähettänyt 14.3.2019 Kulttuuripalveluihin tuotantotukihakemuksen, jossa haetaan 1.000 euroa SÄV/SAN - international Singer & Songwriter Festivaaliin Kulttuuritalo Telakalla 29.-30.3.2019.

Päätös

Myönnän Kulttuuriosuuskunta Uululle tuotantotukea 500 euroa tapahtuman järjestämiseen.

Tuotantotuki maksetaan jälkikäteen syntyneiden kulujen perusteella tilityslomaketta ( osoite: http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuurin-tekijoille/tuotantotuet.html ) vastaan kustannuspaikalta 137304.

Tilityslomakkeen mukaan tulee liittää kuitit vain, jos maksettava summa on yli 400 euroa. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten.

Tilitys on tehtävä kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Allekirjoitus

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg

Organisaatiotieto

Tampere