§ 103 Lausunto valtiovarainministeriölle Suomi.fi-palvelujen strategisia tavoitteita koskevaan lausuntopyyntöön

Lataa  Kuuntele 

TRE:2175/07.01.02/2024

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Konsernijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Maria Nikkilä, puh. 040 581 1477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Mia Helin, puh. 040 570 4065, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Digitalisaatio ja tietohallinto -ryhmän johtaja Maria Nikkilä:

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa Suomi.fi -palveluiden strategisista tavoitteista. Lausunto on pyydetty jättämään Lausuntopalvelun kautta 10.5.2024 mennessä. Tampereen kaupunki pyysi lausunnolleen lisäaikaa, ja sai sitä 17.5.2024 saakka.

Valtiovarainministeriö asetti 3.10.2023 kehittämisryhmän Suomi.fi-palvelujen ohjauksen sekä palvelujen pitkän aikavälin vision ja strategisten tavoitteiden kehittämiseksi. Kehittämisryhmä on koostunut valtiovarainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Verohallinnon, Kansaneläkelaitoksen, Liikenne- ja viestintäviraston, Suomen Kuntaliiton sekä Digi- ja väestötietoviraston edustajista. Ryhmän toimikausi kestää 31.8.2024 saakka.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) suositti Suomi.fi-palvelujen tilannetta ja kehitystä koskevassa tarkastusraportissaan (10/2022), että valtiovarainministeriön tulee selkeyttää ja vahvistaa Suomi.fi-palvelujen strategisen tason ohjausta. Asetetun kehittämisryhmän työn yhtenä tarkoituksena on ollut toteuttaa tätä suositusta. Kehittämisryhmä on arvioinut kolmessa Digi- ja väestötietoviraston järjestämässä työpajassa Suomi.fi-palvelujen nykytilan vahvuuksia ja haasteita, määritellyt toimintaympäristön merkittävimpiä muutostekijöitä ja hahmotellut näiden pohjalta Suomi.fi-palvelujen strategisia tavoitteita. Digi- ja väestötietovirasto on koonnut työpajojen tulokset päätöksenteon pohjaksi sekä valmistellut yhdessä valtiovarainministeriön kanssa ehdotuksen Suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista vuoteen 2030.

Nyt meneillään olevan lausuntokierroksen tarkoituksena on saada näkemyksiä strategisten tavoitteiden osuvuudesta sekä myös niiden taustaksi hahmotellun nykytilan ja toimintaympäristön muutosten määrittelyistä. Lisäksi on tarkoitus kerätä ideoita strategian toimeenpanosuunnitelman laadintaa varten. Lopulliset Suomi.fi-palvelujen strategiset tavoitteet valtiovarainministeriö kiinnittää lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella.

Hallintosäännön 36 § 36)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää muiden kuin kaupunginhallituksen tai pormestarin toimivaltaan kuuluvien lausuntojen antamisesta.

Päätös

Valtiovarainministeriölle annetaan liitteenä oleva Tampereen kaupungin lausunto Suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista.

Allekirjoitus

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)