§ 11 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Kalevan kampukseen ajalle 1.8.2023 - 31.7.2024 

Lataa  Kuuntele 

TRE:2419/01.02.01/2023

Päätöspäivämäärä

23.5.2023

Päätöksen tekijä

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Miika Kesti, puh. 041 730 6778, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusjohtaja Regina Blom, puh. 040 806 2092, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Kalevan kampuksen virkasuhteisen päätoimisen tuntiopettajan (talotekniikka) tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 26.4. - 10.5.2023 (hakuavain TRE-01-492-23). 

Ilmoituskanavat olivat tampere.fi, kuntarekry.fi, tyomarkkinatori.fi ja duunitori.fi.

Tuntiopettajan tehtävänä on opettaa talotekniikan ammattiaineita.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 13 §:n mukaan. Kelpoiseksi katsotaan myös tehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto laajalla alan työkokemuksella vahvistettuna. 

Tehtävässä edellytetään B-ajokorttia.

Eduksi katsotaan vahva ammatillinen osaaminen talotekniikan alalta, kyky tulla toimeen nuorten kanssa, hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimitaidot, MS-Office-ohjelmistojen hallinta, hyvät yhteydet alan yrityksiin ammattiopiston toiminta-alueella sekä aktiivinen ja kehittävä työote.

Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikostaustaote.

Tehtävää haki hakuaikana neljä (4) hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa. Kukaan hakijoista ei täyttänyt kaikkia vaadittuja kelpoisuusehtoja.

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä täytetään määräaikaisena ajalle 1.8.2023 - 31.7.2024.

Koulutuspäällikkö ja tiimivastaava haastattelivat kolme (3) hakijaa 17.5.2023.

Koulutuksen, työkokemuksen ja hakemuksen perusteella tehtävään valitaan insinööri (AMK) Aleksi Salojärvi. 

Tiedot palvelussuhteen alkaessa: 

 • Toimintayksikkö: SAP-organisaationumero 134587
 • Vakanssinumero:  50054032 
 • Virkanimike: Tuntiopettaja
 • Asema: Muu
 • Esihenkilö: Koulutuspäällikkö Miika Kesti
 • Virkaehtosopimus: OVTES osio C
 • Hinnoittelu: Hinnoittelutunnus 41107002 
 • Esihenkilöasema: Ei
 • Työaikamuoto: Vuosityöaika
 • Säännöllinen työaika: Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1500 tuntia vuodessa eli keskimäärin 37,5 tuntia viikossa. 
 • Palkkakustannukset: kustannuspaikka 134616, toiminto 501

 

Virkasuhteessa noudatetaan edellä mainittua kunnallista virkaehtosopimusta. Muun muassa säännöllinen työaika, vapaajaksot ja irtisanomisaika määräytyvät sovellettavan virkaehtosopimuksen mukaan. 

Viranhaltija on määrättäessä velvollinen työskentelemään myös muissa työnantajan organisaatioon kuuluvissa toimipaikoissa. Viranhoitopaikka voi muuttua virkasuhteen aikana ja siitä määrääminen kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Virkasuhteen päättyessä palkka ja muut suoritukset maksetaan normaaleina palkanmaksupäivinä kuitenkin virkasuhteen päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Verkkopalkkalaskelma on Tampereen kaupungin ensisijainen palkkalaskelman toimitustapa. 

Valittu on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Koulutusjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Ammatillinen koulutus -​ henkilöstöhallinnon delegoinnit 1.4.2023 alkaen.)

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luku 4 ja 8 §.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3 §. 

Päätös

Insinööri (AMK) Aleksi Salojärvi otetaan päätoimiseen tuntiopettajan (talotekniikka) virkasuhteeseen ajalle 1.8.2023 - 31.7.2024 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Kalevan kampukseen.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Pääasiallinen toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Tredun Kangasalan toimipiste, toimintoalue 501. 

Valinta on ehdollinen. Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikostaustaote uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Koulutusjohtaja Regina Blom

Organisaatiotieto

Tampere