§ 11 Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskusta koskevan optiokauden käyttöönotto

Lataa  Kuuntele 

TRE:284/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

10.1.2018

Päätöksen tekijä

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelussuhdesihteeri Kristiina Heinonen, puh 040 806 2331, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päätti kokouksessaan 19.12.2013 (§ 118) Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen palvelujen hankinnasta Tampereen Vauhtipuisto ry:ltä. Hankintapäätös tehtiin avoimen tarjouskilpailun perusteella. Lautakunnan päätös tuli lainvoimaiseksi 14.8.2014, minkä jälkeen tehtiin varsinainen palvelusopimus kaupungin ja Tampereen Vauhtipuisto ry:n välillä siten, että se tuli voimaan 1.1.2015.

Palvelusopimuksen mukaisesti sopimusta on mahdollisuus jatkaa viiden (5) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä palveluntuottajalle viimeistään kolmannen (3.) sopimusvuoden loppuun mennessä.

Maanvuokrasopimuksen vuokra-aika on vastaava eli sopimuskausi on viisi (5) vuotta + viiden (5) vuoden optiokausi. Maanvuokrasopimus ja palvelua koskeva hankintasopimus on kytketty toisiinsa siten, että toisen sopimuksen purkautuessa purkautuu toinenkin sopimus.

Palvelusopimuksen arvo 75 000 euroa/vuosi.

Sopimusosapuolet pitivät sopimusseurantaneuvottelun 20.12.2017. Neuvottelussa saadun selvityksen perusteella Tampereen Vauhtipuisto ry on toiminut sopimusehtojen mukaisesti tarjoamalla harrastus- ja kilpailuolosuhteita moottoriurheiluun ja kehittämällä olosuhteita. Ilmailuharrastusolosuhteiden osalta sopimus ei ole toteutunut, koska Tampereen kaupungin hakema lentokenttää koskeva ympäristölupa ei ole lainvoimainen, eikä kaupunki ole voinut toteuttaa ympäristöluvan ehtojen mukaisia toimenpiteitä ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Sopimuksen mukaisesti tilaaja ilmoitti optiokauden käyttämisestä Tampereen Vauhtipuisto ry:lle sähköpostitse 29.12.2017.

Päätös

Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen palvelusopimusta koskeva optio otetaan käyttöön siten, että sopimuskautta jatketaan ajalle 1.1.2020-31.12.2024.

Palvelusopimuksen arvo 75 000 euroa/vuosi.

Mikäli lentokenttää koskeva ympäristölupa ei saa lainvoimaa, on koko palvelusopimus ja sen taustalla oleva hankinta arvioitava uudelleen.

 

 

Allekirjoitus

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere