§ 28 Kulttuurin asukastutkimuksen asuinaluekohtaisen analyysin hankinta Kulttuurin palveluryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:2938/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

24.5.2023

Päätöksen tekijä

Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, puh. 044 430 9014, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuurijohtaja Juha Ahonen, puh. 050 411 3033, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kulttuurin palveluryhmä tilasi syksyllä 2023 asukastutkimuksen Innolink oy:ltä hintaan 11.900 € + alv 24 % sekä käännöskulut 322,60 €. Asukastutkimuksen toteuttajaksi valittiin Innolink oy, koska yrityksellä oli vahvat näytöt asiakastutkimuksen tekemisestä, kokemusta kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista ja ainoana toimijana mahdollisuus hyödyntää Suomen muiden suurten kaupunkien kulttuuripalvelujen tekemiä kyselyjä työn pohjana. Muiden kyselyjen käyttäminen pohjana mahdollistaa tulosten vertailun kaupunkien kesken.

Tampereen kulttuurin palveluverkkotyössä on alkuvuonna 2023 noussut tarve tehdä tarkempaa analyysia Tampereen asuinalueista kulttuurin näkökulmasta. Innolink oy:ltä tilataan lisätyö, jossa yhdistettään asukastutkimuksen dataa sekä kaupungin olemassa olevaa asuinaluedataa. Tuloksena saadaan kulttuurin alueprofiilit. Lisätyö voidaan tilata vain alkuperäisen tutkimuksen tehneeltä toimijalta, jolla on mahdollisuus yhdistellä datalähteitä ja tarjota tulokset eheässä digitaalisessa tulosportaalissa.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom.1 kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. 

Hankinta tehdään pienhankintana ilman kilpailuttamista edellä mainittujen perusteluiden vuoksi. Saatu tarjous on laadultaan tilaajan vaatimukset täyttävä ja hinnaltaan kohtuullinen.

Kulttuurin asukastutkimuksen asuinaluekohtaisen analyysin pienhankinta Kulttuurin palveluryhmään esitetään tehtäväksi Innolink research Oy:tä, y-tunnus: 2549986-4.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. ​

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. ​

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 4 200 euroa, alv 0 %.

Päätösvallan peruste,​ kulttuurijohtaja: Tampereen kaupungin hallintosääntö 36 §,​ palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi,​ sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös 22.12.2022 § 60

Päätös

Hyväksyn esityksen mukaisesti, että asuinaluekohtainen analyysi kulttuurin asukastutkimuksesta tilataan Innolink research Oy:tä, y-tunnus: 2549986-4.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kehittämispäällikkö Jaakko Laurila

Sopimus hankinnasta syntyy hankintasopimuksen allekirjoituksella.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 4 200 euroa. Hankinta maksetaan kulttuurin palveluryhmän kustannuspaikalta 137006.

Allekirjoitus

Kulttuurijohtaja Juha Ahonen

Organisaatiotieto

Tampere