§ 51 Luotsitoiminnan kumppanuussopimus Kaupunkikulttuuriyksikön ja Tanssiteatteri MD:n välillä

Lataa  Kuuntele 

TRE:4491/12.03.00/2023

Päätöspäivämäärä

15.9.2023

Päätöksen tekijä

Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen, puh. 040-801 6868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuurijohtaja Juha Ahonen, puh. 050-411 3033, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kulttuuriluotsitoiminnan tavoitteena on kulttuuripalvelujen saavutettavuuden parantaminen ja osallisuuden lisääminen. Toiminnan avulla myös saadaan uusia yleisöjä kulttuuripalveluiden käyttäjiksi Tampereella. Kulttuuriluotseina toimivat Tampereen kaupungin kouluttamat vapaaehtoiset.

Hyväksyttäväksi ehdotettava kumppanuussopimus määrittelee kulttuuriluotsitoiminnan ehdot, periaatteet ja vastuut. Sopimuksen tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen ja toimiva kulttuuriluotsitoiminnan malli. (tarkemmin liitteissä)

Kumppanuussopimuksen osapuolina ovat Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikkö ja kulttuuripalveluntuottaja. Tampereen kaupunkikulttuuriyksikkö vastaa kulttuuriluotsitoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä luotsivälitys- ja tukipalveluista. Kulttuuripalveluntuottaja eli taide- tai kulttuuriyhteisö vastaa sovittujen kulttuuripalveluiden tarjoamisesta kulttuuriluotsitoimintaan.

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi, sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös 30.6.2023 § 58

Päätös

Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikön ja Tanssiteatteri MD:n välinen Luotsitoiminnan kumppanuussopimus hyväksytään. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia vasta,​ kun päätös on  saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Kulttuurijohtaja Juha Ahonen

Organisaatiotieto

Tampere