§ 39 Kulttuurikasvatusohjelman hankinta Taidekaareen Kaupunkikulttuuriyksikköön

Lataa  Kuuntele 

TRE:807/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Kulttuuripalvelupäällikkö, kaupunkikulttuuriyksikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Museolehtori Liisa Aholainen, puh. 050 345 3904, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen, puh. 040-801 6868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Esitetään päätettäväksi, 

että Tampereen taidekasvatus ry:n sopimukseen (hankintapäätöksen numero TRE:807/02.07.01/2023) tehdään vähäarvoinen sopimusmuutos.  

Yllä mainittuun sopimukseen sisältyivät kulttuurikasvatusohjelman osatoteutukset perusopetuksen 1., 6., 7., 8., ja 9. vuosiluokan kokonaisuuksiin yhteishintaan 24 604 euroa. Sopimusmuutoksella esitetään tilattavaksi viskarien, 1. ja 6. vuosiluokan kokonaisuuksien osatoteutuksia yhteensä 5192 eurolla.

Esitettävän lisätilauksen (5192 euroa) myötä kokonaistilaus vuodelle 2023 on 29 796 euroa.

Perustelut:

Tampereen taidekasvatus ry. on alueella ammattimaisesti toimiva laaja ja monitaiteinen taidekasvattajien verkosto, jonka taiteellinen ja pedagoginen taso vastaa Taidekaaren tavoitteita. Tampereen taidekasvatuksen taidepedagogien osaaminen soveltuu erityisesti nyt tilattaviin sisältöihin. Lisäksi heillä on valmius Taidekaaren sisältöjen vaatimaan volyymiin. Tampereen taidekasvatus ry. koordinoi ohjaajiensa työtä itsenäisesti ja vastaa myös jäsentensä palkanmaksusta ja vakuutuksista.

Taidekaarelle työskentelee toimeksiantosopimuksin monia freelancerohjaajia, jotka laskuttavat erilaisten osuuskuntien kautta. Vuoden 2023 aikana joitakin Taidekaaren jo aiemmin käyttämiä freelancereita on liittynyt Tampereen taidekasvatus ry:n jäseniksi ja vaihtanut laskutuskanavaa. Näin ollen Tampereen taidekasvatus ry:ltä tilattavien osatoteutusten määrä ja loppusumma on kasvanut ennalta odottamattomalla tavalla.

Toimeksiannon kuvaus:

Tampereen kaupunkikulttuuriyksikön Taidekaari-ohjelmaan kuuluvien työpajojen suunnittelu, toteutus ja raportointi syyslukukauden aikana 2023. 

Nyt esitetty lisätoimeksianto:

Syyslukukausi 2023

Tilausnumerolla 26486:

• 3 kpl opastuksia Musti-kerholle Poliisimuseossa, á 55 €/ 45 min= 165 €

• 20 kpl opastuksia 6. luokkien Huimia huijauksia -kokonaisuuteen, á 55 €/ 45 min=1100 €

• 3 tuntia Huimia huijauksia -kokonaisuuden ohjaajatapaaminen ja opastuksen seuraaminen, á 12 €/ 60 min= 36 €

• 20 kpl opastuksia 6. luokkien Meidän kaupunki -kokonaisuuteen, á 55€/ 45 min= 1100 €

• 3 tuntia Meidän kaupunki -ohjaajatapaaminen ja opastuksen seuraaminen, á 12 €/ 60 min= 36 €

• 11 kpl sanapajoja 1. luokkien Tiitiäisen unia -kokonaisuuteen, á 110€/ 75 min = 1210 €

• 2 tuntia Tiitiäisen unia -ohjaajatapaaminen, á 12 €/ 60 min= 24 €

Tilausnumerolla 28287:

• 27 kpl opastuksia viskarien Onni on olla -kokonaisuuteen, á 55 €/ 45 min= 1485 €

• 3 tuntia Onni on olla -ohjaajatapaaminen ja opastuksen seuraaminen, á 12 €/ 60 min= 36 €

Yhteensä: 5192€ (alv 0%)

Toiminnassa toteutetaan samoja teemoja ja sisältöjä kuin kulttuurikasvatuskokonaisuudessa, johon ko. toiminto liittyy. Toimeksiannon saaja toteuttaa toimeksiannon sekä siihen liittyvän raportoinnin 2023 aikana. Tarkempi toteuttamisaika sovitaan erikseen toimeksiantajan kanssa. Korvaus maksetaan toiminnon suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin jälkeen laskua vastaan.

Päätösesitykseen liittyvät kustannukset sisältyvät hyväksyttyyn budjettiin 2023.

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi, sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös 30.6.2023 § 58

Päätös

Päätetään, että Tampereen taidekasvatus ry:n sopimukseen (hankintapäätöksen numero TRE:807/02.07.01/2023) tehdään vähäarvoinen sopimusmuutos.  

Sopimukseen sisältyivät kulttuurikasvatusohjelman osatoteutukset perusopetuksen 1., 6., 7., 8., ja 9. vuosiluokan kokonaisuuksiin yhteishintaan 24 604 euroa. Sopimusmuutoksella tilataan viskarien, 1. ja 6. vuosiluokan kokonaisuuksien osatoteutuksia yhteensä 5 192 eurolla.

Lisätilauksen (5 192 euroa) myötä kokonaistilaus vuodelle 2023 on 29 796 euroa. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 137307.

Allekirjoitus

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen