§ 37 Kulttuurin kerta-avustuspäätökset  lokakuu 2023

Lataa  Kuuntele 

TRE:3121/12.03.00/2023

Päätöspäivämäärä

17.11.2023

Päätöksen tekijä

Kulttuuripalvelupäällikkö, kaupunkikulttuuriyksikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Fanniina Tuomola, puh. 040 703 5744, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen,​ puh. 040 801 6868,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Kerta-avustusten valmistelukokouksessa 14.11.2023 käsiteltiin 10 Kaupunkikulttuuriyksikköön lähetettyä hakemusta, joista 7:lle myönnettiin kerta-avustus ja 3 hylättiin. Päätökset ja perustelut ovat oheisessa liitteessä.

Kaupungin kulttuuriavustustoiminnan myöntämisperusteet on hyväksytty Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 5.10.2022 (TRE:6322/12.03.00/2022)

Perusteet löytyvät osoitteesta https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-10/tampereen_kaupungin_kulttuuriavustusten_myontamisperusteet.pdf (kerta-avustukset sivu 8) 

Päätösvallan peruste: 2 § Kulttuuripalvelupäällikkö päättää kulttuurin kohde- ja kehittämisavustusten myöntämisestä ja maksatuksen toimeenpanosta kaupunginhallituksen hyväksymien avustustoiminnan yleisten periaatteiden ja lautakunnan hyväksymien avustuslajikohtaisten myöntämisperusteiden mukaisesti (hallintosääntö 17 §).

Päätös

Päätetään 10 Kaupunkikulttuuriyksikköön lähetettyä hakemusta, joista 7:lle myönnetään kerta-avustus ja 3 hylätään. Päätökset ja perustelut ovat oheisessa liitteessä.

Kerta-avustus maksetaan jälkikäteen syntyneiden kulujen perusteella tilityslomaketta vastaan kustannuspaikalta 137304.

Tilityslomakkeen mukaan tulee liittää kuitit vain, jos maksettava summa on yli 500 euroa. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten.

Tilityslomake päätöksen liitteenä.

Tilitys on tehtävä kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Allekirjoitus

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen