§ 38 Kulttuuritila Laikun flyygelin pienhankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4386/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Kulttuuripalvelupäällikkö, kaupunkikulttuuriyksikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Irma Puttonen, puh. 050 553 8673, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen, puh. 040-801 6868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hankinnan kuvaus:

Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikkö teetti pienkilpailutuksen flyygelin hankinnasta Kulttuuritalo Laikkuun. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta ja toteutetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti rajoitetulla menettelyllä ja lähetetään neljälle eri Tarjoajalle. 

Sopimuksen kohteena on yksi (1) konserttiflyygeli, joka sijoitetaan Kulttuuritalo Laikun Musiikkisaliin. Konserttiflyygelin on sovelluttava muun muassa klassisen musiikin korkeatasoiseen konsertointikäyttöön niin teknisiltä ominaisuuksiltaan kuin äänimaailmaltaankin. 

Tampereen kaupunki on aiemmin kilpailuttanut neljä puitesopimustoimittajaa:

 Tampereen Musiikki Oy

 F-Musiikki Oy

 Tammer-piano ja Soitin Ky

 Musacorner Oy

Tarjouspyyntö pienkilpailutuksesta lähetettiin kyseisille toimijoille sähköpostitse ma 2.10.2023 14:45.

Kolme tarjousta saapui kirjaamoon määräaikaan 15.10.2023 mennessä. Tarjouksen jättivät: F-Musiikki Oy, Y-tunnus: 1103873-3 / Tampereen Musiikki Oy, Y-tunnus: 0986626-5

Toinen toimija lähetti kahden soittimen rinnakkaistarjoukset. 

Hankinnan vertailu:

Hintavertailu tehtiin kolmen jätetyn tarjouksen mukaisena.

Soveltuvuutta laadun osalta arvioitiin kahden asiantuntijan koesoitoilla. Yhteensä laadullisesti arvioitavana oli neljä soitinta. Vantaan toimipisteessä oli koesoitettavana kaksi Yamaha C3XPE -flyygeliä, jotka olivat vaihtoehtoisina yhden hintatarjouksen puitteissa. Koesoitot Vantaalla toteutettiin 31.10. Tampereella koesoitettiin kaksi erikokoista soitinta, joista molemmista oli annettu eri hintatarjous. Koesoitot Tampereella suoritettiin 8.11. (koesoittaja A) ja 10.11.2023 (koesoittaja B). Koesoittojen Laaduillinen pisteytystaulukko liitteenä 2.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus: soitinten arviointiperusteena oli laatu (70%) ja hinta (30%), kuten tarjouspyynnön vertailuperusteissa tarkemmin eritellään. Liitteessä 3 Vertailutaulukko näkyvät arvioinnin osa-alueiden pisteet.

Parhaat yhteispisteet sai Shigeru Kawai SK-3, jota esitetään hankittavaksi.

Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. Asiakirjatiedustelut osoitetaan osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi. Hankinnan valmistelijana toimi Johtava koordinaattori Irma Puttonen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi, sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös 30.6.2023 § 58

Päätös

Päätetään, että sopimus flyygelin hankinnasta kaupunkikulttuuriyksikölle tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Tampereen Musiikki Oy:n (Y-tunnus: 1103873-3) kanssa Shigeru Kawai SK-3 -soittimesta esityksen mukaisesti hintaan 26 200 euroa, alv. 0 %.

Hankintasopimus syntyy, kun tilaaja tekee erillisen tilauksen sen jälkeen, kun hankintapäätöstä koskeva muutoksenhakuaika on päättynyt. Tilaus/sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankinnan arvonlisäverottoman arvon alittaa hankintalain (1397/2016) 25 § 1 momentin 5 kohdan kansallisen kynnysarvon.​

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kun päätös on lainvoimainen ja hankintasopimus allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen