§ 5 Suorien housujen pienhankinta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella

Lataa  Kuuntele 

TRE:7220/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

1.12.2020

Päätöksen tekijä

Liikennejohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Lisätietoja päätöksestä

Liikennejohtaja Ilkka Ala- Maakala, etunimi.sukunimi@tampere.fi, 0505909309

Päätöksen perustelut

Liikennejohtaja Ilkka Ala-​Maakala:

Tampereen Seudun Joukkoliikenne edellyttää Tampereen Kaupunkiliikenteen tuotantosopimuksessa,​ että linja-​autonkuljettajat työsään käyttävät siistiä ja asiallista linja-​autonkuljettajan työasua. Tämä työasu on työnantajan tarjottava työntekijöilleen. TKL:llä linja-​autonkuljettajien työasujen kehityksestä ja hankinnasta vastaa liikennejohtaja Ilkka Ala-​Maakala.

TKL:n työasut ovat yrityksen omaisuutta ja niiden varastoa täydennetään tarpeen mukaan ajoittain.

Housuvaraston housujen useat koot ovat loppuneet ja täydennystarve on siten välttämätön. Sen vuoksi päätimme hankkia pienen erän housuja kevyemmällä rajoitetulla pienhankintojen kilpailutusmenetelmällä.

Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 10.11.2020 työvaatteita tarjoaville yrityksille Image Wear Oy ​ ja Tmi Talla Stenbäck.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettuna,​ että tarjouksessa tulee ilmoittaa housujen hinnat, väriltään tummansiniset 1-vekkiset suorat housut, naisten ja miesten malli sekä toimitusaika.

Hinnnat tuli ilmoittaa naisten ja miesten suorille housuille

miesten housut 142 kpl

naisten housut 5 kpl

yhteensä 147 kpl

Tarjousten vertailu tehtiin tarjouksissa ilmoitetuilla hinnoilla ja valintaperusteena oli hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous.

Määräaikaan 24.11.2020 mennessä tarjouksen jättivät molemmat tarjoajat. Vertailu tehtiin tarjouspyynnön mukaisesti valitsemalla hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Tällä perusteella valituksi tuli Image Wearin tarjouksesta Topper miesten ja naisten housut.

Kaikki tämän hankinnan asiakirjat säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Kyseessä on julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) kansalliset kynnysarvot alittava hankinta eli Tampereen kaupungin pienhankinta. Hankintamenettely on rajoitettu menettely pien​hankinnoissa.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä,​ että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Päätös

Päätän,​ että housut hankitaan Image Wear Oy:lta esityksen mukaisesti.

Hankinnan kokonaishinta on 6462,80 euroa (alv 0%)

Hankinnasta ei tehdä tämän päätöksen lisäksi erillistä hankintasopimusta. Tilaus voidaan tehdä kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Liikennejohtaja Ilkka Ala- Maakala

Organisaatiotieto

Tampere