§ 22 Annalan Vuokra-Asunnot Oy:n kiinteistöjen arvonmäärityksen päivityksen hankinta Newsec Advisory Finland Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:8579/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

19.12.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vilusen Rinne Oy on Tampereen kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on mm. asuntojen vuokraaminen. Vilusen Rinne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 11.11.2022 hyväksyä yhtiön kokonaisjakautumisen jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumisessa Vilusen Rinne Oy purkautuu ja toimintaa jatkaa kaksi uutta yhtiötä, jotka ovat nimeltään Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy ja Annalan Vuokra-asunnot Oy. Kokonaisjakautumisen täytäntöönpano tapahtuu 31.12.2022 klo 24.00.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli syksyn 2022 aikana yhteensä 16 kaupungin tytäryhtiön omistajastrategioita ja päätti niistä 25.10.2022 § 102. Yhtiökohtaiset omistajastrategiat (sis. Vilusen Rinne Oy) ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 17-kohdan perusteella. 

Vilusen Rinne Oy/Tampereen Vuokratalosäätiö on teettänyt Vilusen Rinne Oy:n kiinteistöjen arvonmäärityksiä kahdelta eri toimijalta vuonna 2021. Koska Annalan Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistökannan arvonmäärityksessä on pääasiallisesti kyse aiemmin tehtyjen arvonmääritysten päivityksestä, on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokkainta tilata arviot samoilta asiantuntijatahoilta. Konsernijaoston päätöksen 25.10.2022 § 102 mukaisesti on perusteltua, että arvonmääritysten päivitysten tilaajana on Tampereen kaupunki ja omistajaohjausyksikkö. 

Omistajaohjaus pyysi tarjousta Newsec Advisory Finland Oy:ltä. Tarjous (liitteenä) täyttää tilaajan asiantuntijatyölle asettamat tarpeet ja hinnoittelu on asiantuntijatyölle tyypillinen ja työ voidaan toteuttaa joustavasti alkuvuoden 2023 aikana. Omistajaohjausyksikön arvion mukaan tarjous on hyväksyttävissä Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisena. Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. säädetyn kansallisen kynnysarvon. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Sopimuksesta vastaa liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön liitteen (delegointimatriisi) mukaan konserniyksikön johtaja päättää palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa tehtävistä enintään 60 000 euron suuruisten palvelujen hankinnoista johtamansa toiminnan osalta.

Hankintayksikkö on arvioinut sopimuspuolen toiminnan olevan vakiintunutta, jolloin mm. tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainittuja selvityksiä ja todistuksia ei ole katsottu tarpeelliseksi hankkia ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Päätös

Annalan Vuokra-Asunnot Oy:n kiinteistöjen arvonmäärityksen päivitys hankintaan Newsec Advisory Finland Oy:ltä hintaan 5 400 euroa + alv. Hintaan lisätään toteutuneet Maanmittauslaitokselta haettavat asiakirjakulut 15,30 euroa/arvioitava kohde sekä muut mahdolliset asiakirjakulut. Erikseen sovittavat kohdekatselmukset veloitetaan tuntilaskutuksella 190 euroa tai sopimuksen mukaan matkakuluineen. Mahdollinen lisätyöveloitus on 190 euroa/tunti ja niistä sovitaan tarvittaessa erikseen. Kaikkiin palkkioihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankinnan kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Sopimus hankinnasta syntyy toimeksiantosopimuksen allekirjoituksella.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere