§ 19 Apollo-järjestelmäpalvelun hankinnan jatko ja laajentaminen sijoitusten hallinnan osiolla

Lataa  Kuuntele 

TRE:6055/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

16.11.2020

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja päätti 10.1.2017  § 1 Apollo-lainasalkunhallintajärjestelmän hankinnasta Kuntarahoitus Oyj:ltä. Kuntalaki ja kirjanpitolaki velvoittavat kuntia sekä niiden tytäryhtiöitä mm. johdannaisten raportointiin tilinpäätöksissä. Apollon etuna on ollut konsernin kaikkien rahoitussopimusten sijainti yhdessä palvelussa, rahoitussalkun analysointi kaupunki ja konsernitasolla, vaihtoehtoisten ratkaisujen simulointi, markkinainformaation saatavuus sekä sopimusten elinkaaren hallinnan ja raportoinnin helpottuminen.

Kuntarahoitus Oyj on kehittänyt järjestelmää edelleen ja uutena osana mukaan on tullut sijoitusten hallinta. Palvelun sisältö vastaa nykyisin Suomen Sijoitustutkimukselta ostettua sijoitusten koontiraportointipalvelua. Raportoinnin toimivuutta on testattu kaupungin sijoituksilla ja Apolloa käyttämällä voidaan tuottaa kaupungin tarvetta vastaavaa raportointia. Siirtymällä käyttämään sijoitusten hallintaa raportoinnissa, saadaan aikaiseksi säästöä nykyiseen kustannukseen verrattuna. Osio tulee ainoastaan kaupungin käyttöön.

Kuntarahoitus Oyj on aiemmin toimittanut Apollon lainasalkun hallintaosion kaupungin ja 14 tytäryhtiön käyttöön 7.450 euroa (alv 0 %) vuosihinnalla. Sijoitusten hallinnan laajennusosan vuosihinta on 3.000 euroa (alv 0 %). Ohjelman käytön jatkaminen on perusteltua tehdä suorahankintana sen alhaisen hinnan vuoksi ja koska vastaavilla toiminnallisuuksilla olevia kuntamaailmaan räätälöityjä järjestelmiä ei ole saatavilla markkinoilta. 

Rahoituspäällikkö Salonen esittää, että Tampereen kaupunki jatkaa Apollo-lainasalkunhallintajärjestelmän sopimusta lisättynä sijoitussalkun hallinnalla ja että hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan omistajaohjauksen kustannuspaikalta 113230. Samalla sijoitusraportointipalvelun hankinta Suomen Sijoitustutkimus Oy:ltä lopetetaan. Toistaiseksi tytäryhtiöiltä ei peritä korvausta Apollo-järjestelmän käyttämisestä.

Konsernihallinnon toimintasäännön (10 § Päätösvalta) mukaan liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi päättää johtamansa toiminnan osalta enintään 60 000 euron suuruisten palvelujen hankinnasta konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa.

Päätös

Apollo-lainasalkunhallintajärjestelmän hankintaa jatketaan Kuntarahoitus Oyj:ltä laajennettuna sijoitusten hallinnan osiolla.

Palvelun vuosikustannus on yhteensä 10.450,00 euroa (alv 0 %) ja se maksetaan kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Hankinta edellyttää kirjallisen sopimuksen laatimista. Hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta, kun edellä mainittu palvelusopimus on allekirjoitettu.

Sijoitusten raportointipalvelun hankinta Suomen Sijoitustutkimus Oy:ltä päätetään.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere