§ 17 Asiantuntijapalvelun hankinta Inspira Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:6642/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

18.10.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on myöntänyt Tampereen Sähkölaitos Oy:lle vuonna 2013 kymmenen vuoden mittaisen 70,0 milj. euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan. Tämä laina on velkakirjan ehtojen mukaan aina toissijainen pankkilainoille ja siitä maksetaan siksi pankkilainaa korkeampaa korkoa. Edellä mainittu ns. junior-laina on erääntymässä alkuvuodesta 2023 ja sen vuoksi asiassa on käynnistetty uudelleenrahoitukseen valmistautuminen. Tampereen kaupunki mahdollisesti jälleenrahoittaa lainan ja jälleenrahoituksen muotoilun edellytyksenä on lainajärjestelyn rakenteen valinta (mm. lainan muoto, etuoikeusasema, vakuudet, laina-aika, lyhennysohjelma) ja uuden lainan korkotason käyvän tason määrittely sisältäen dokumentoidun 3. osapuolen lausunnon käyvästä markkinaehtoisesta korkotasosta. 

Omistajaohjausyksikkö pyysi tarjousta kahdelta toimijalta Tampereen kaupungin Tampereen Sähkölaitokselle antaman junior-lainan korkoehdon ja lainadokumentaation määrittämistä varten. Tarjoajia tämän tyyppiseen asiantuntijatyöhön on verrattain vähän ja toinen pyydetyistä tahoista ei tehnyt tarjousta asiantuntijatyöstä. Inspira Oy oli näin ollen ainoa tarjoaja. Inspira Oy on tehnyt myös alkuperäisen korkotason määrittelyn kymmenen vuotta sitten eli asia on heille lähtökohdiltaan hyvin tiedossa. Tarjous täyttää tilaajan asiantuntijatyölle asettamat tarpeet ja hinnoittelu on asiantuntijatyölle tyypillinen, joten omistajaohjausyksikön arvion mukaan tarjous on hyväksyttävissä Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisena. Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom.säädetyn kansallisen kynnysarvon. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. ​

Sopimuksesta vastaa liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön liitteen 1 (delegointimatriisi) mukaan konserniyksikön johtaja päättää palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa tehtävistä enintään 60 000 euron suuruisten palvelujen hankinnoista johtamansa toiminnan osalta.

Hankintayksikkö on tarkastanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Päätös

Tampereen kaupungin Tampereen Sähkölaitokselle antaman junior-lainan uudistamiseen liittyvä asiantuntijatyö hankitaan Inspira Oy:ltä
(y-tunnus 2153747-2) kiinteään hintaan 13 500 euroa (alv 0 %). 

Hankinnan kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Sopimus hankinnasta syntyy toimeksiantosopimuksen allekirjoituksella. 

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere