§ 9 Finnpark Pysäköinti Oy:n ja Finnpark Kiinteistö Management Oy:n liittäminen konsernitiliin

Lataa  Kuuntele 

TRE:2229/02.04.00/2022

Päätöspäivämäärä

31.3.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 345 1397 ja controller Saara Unnanlahti, puh 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 345 1397,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupungin tytäryhtiöt ovat osallisina Nordean konsernitilipalvelussa, mikä mahdollistaa konsernin pääomien tehokkaan käytön, ulkopuolisen velan määrän minimoinnin sekä sisäisten luottolimiittien käyttämisen.

Finnpark Oy on kaupungin 100 %:sesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö on tällä hetkellä liitettynä konsernitiliin ja sillä on tällä hetkellä Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 4.000.000 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5%. Hinnoittelu vastaa markkinahinnoittelua.

Finnpark on toteuttanut toimintojensa uudelleen järjestelyn, jolla eriytetään pysäköintiliiketoiminta ja kiinteistöliiketoiminta liiketoimintasiirtoina näitä liiketoimintoja varten perustettuihin tytäryhtiöihin Finnpark Pysäköinti Oy:hyn (3219976-3) ja Finnpark Kiinteistö Management Oy:hyn (3219975-5) ja edellä mainitun alle tuleviin kiinteistöyhtiöihin. Järjestelyn myötä syntyy konsernirakenne 1.4.2022 alkaen, jossa Finnpark Oy jatkaa konsernin emoyhtiönä tarjoten muille konserniyhtiöille konsernipalveluita. Tampereen kaupungin konsernijaosto on antanut kokouksessaan 26.10.2021 omistajan ennakkokantana luvan toteuttaa rakennejärjestely.

Finnpark Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 22.2.2022, että kaikki Finnpark-konsernin nykyiset ja uudet pankkitilit liitetään Tampereen kaupungin konsernitilijärjestelmään. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa toimivan johdon allekirjoittamaan konsernitiliin liittymiseksi ja tilien käyttämiseksi tarvittavat sopimukset ja asiakirjat sekä määrittämään tarvittavat tilinkäyttöoikeudet.

Konsernitiliin liitetään tilit ja muodostetaan pyynnön mukaisesti seuraava alakonsernirakenne: Finnpark Oy (emo), jonka tytäryhtiöt Finnpark Pysäköinti Oy ja Finnpark Kiinteistö Management Oy. Finnpark Kiinteistö Management Oy:n tytäryhtiöiksi tulevat seuraavat kiinteistöosakeyhtiöt: Kiinteistö Oy Pysäköintiveturi, Kiinteistö Oy Kuntokadun Parkki, Kiinteistö Oy Frenckellin Pysäköinti, Kiinteistö Oy Tampereen Asemakeskus, Kiinteistö Oy Hämeenpuisto, Kiinteistö Oy Tampereen Pysäköintimylly, Kiinteistö Oy Hämpin Parkki, Kiinteistö Oy Kuninkaankulma ja Tullin Parkki Oy. Konsernitilin limiitin määrä pidetään ennallaan ja limiitti on käytössä koko konsernille. Tytäryhtiön tilin saldon mennessä miinukselle se ensisijaisesti lainaa rahaa emoyhtiöltä ja vasta toissijaisesti käyttää konsernitililimiittiä. 

Jo aiemmin myönnetyn luottolimiitin määrä on edelleen hyväksyttävissä konsernin liiketoimintaan suhteutettuna eikä liiketoimintaan liity sellaista riskiä,​ mikä aiheuttaisi kaupungille merkittävän luottoriskin ja edellyttäisi luotolle pantattavan vakuutta kuntalain 129 §:n mukaisesti.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen mukaan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja päättää kaupungin konsernitiliin liitettävistä osallisista, myönnettävistä luottolimiiteistä ja konsernitilin sisäisistä koroista. 

Päätös

Finnpark Pysäköinti Oy:n ja Finnpark Kiinteistö Management Oy:n sekä sen esityksen mukaiset tytäryhtiöt liitetään kaupungin konsernitiliin.

Finnpark Oy:lle myönnetty luottolimiitti ja sen ehdot säilyvät muuttumattomina.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere