§ 9 Hallitustyön arvioinnin pilottiselvityksen pienhankinta Rokmind Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2571/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

21.4.2020

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh.050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh.050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluu runsaat 50 osakeyhtiötä ja säätiötä. Näihin kaupunki nimeää noin 160 hallitusjäsentä, joiden kompetenssia pyritään arvioimaan sekä nimitysvaiheessa että yhtiökohtaisten omistajastrategioiden yhteydessä. Hallituksen nimeäminen on yksi osakkeenomistajien tärkeimmistä toimenpiteistä, sillä omistaja uskoo valtaosan liiketoiminnan merkittävistä päätöksistä hallitukselle. Myös kuntalaki määrää, että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konsernin hallitukset ovat jo usean vuoden ajan laatineet itsestään hallituksen itsearvioinnin. Pääsääntöisesti näiden arviointien tulokset ovat olleet hyvällä tasolla ja erot yhtiöiden välillä melko pieniä. 

Jotta hallitustyön arvioinnissa päästäisiin nykyistä syvemmälle ja muodostuisi konkreettisempia havaintoja sekä kehittämisajatuksia, on paikallaan ainakin kokeilla yhteistyötä ulkopuolisen asiantuntijayrityksen kanssa. Rokmind Oy on ottanut yhteyttä omistajaohjaukseen ja esitellyt kehittämänsä Board Mindset Index -nimisen menetelmän, jolla perinteisten hallitusarviointien sijaan mitataan hallituksen strategista ajattelua ja toimivaa yhteistyötä, myös yhtiön johtoryhmän kanssa. Sen lisäksi arvioidaan puheenjohtajan menestystekijöitä. Tulokset auttavat hallitusjäseniä reflektoimaan hallitustyöskentelyn nykytilaa ja ideaalia sekä edistämään yhteistyökykyisen, tehokkaan ja dynaamisen tiimin syntyä tekemällä näkyväksi tarvittavat kehitysalueet.

Työ koostuu kyselyistä, haastatteluista ja tulosten purkamisesta hallituksen kanssa. Lisäksi omistajaohjaus saa tuloksista raportin. Omistajaohjaus on sopinut työlle pilottikohteeksi Särkänniemi Oy:n hallituksen. Mikäli pilottityöstä saadaan hyviä havaintoja ja kehittämisajatuksia, voidaan laajemman hallitustyön arvioinnin toteuttamiseksi järjestää kilpailutus. 

Pilottityön hankinnassa on kyse pienhankinnasta, jonka arvo on vähäinen ja arvon suhteessa oletettuun työmäärään voidaan katsoa vastaavan normaalista asiantuntijatyöstä maksettavaa korvausta.

Konsernihallinnon toimintasäännön 10 §:n mukaan konserniyksikön johtaja päättää palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa tehtävistä enintään 60.000 euron suuruisten palvelujen hankinnoista johtamansa toiminnan osalta.

Päätös

Rokmind Oy:ltä (y-tunnus 2839234-1) hankitaan Särkänniemi Oy:n hallitustyön arvioinnin ja kehittämisen pilottityö hintaan 2500 euroa (alv 0%) + haastattelut 1080 euroa (alv 0%) kuutta hallituksen jäsentä koskien, yhteensä 3580 euroa (alv 0%).

Hankinnan kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. Muussa tilanteessa tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere