§ 7 Hiedanrannan Kehitys Oy:n konsernitililimiitin korottaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1060/02.04.00/2022

Päätöspäivämäärä

18.3.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 345 1397 ja controller Saara Unnanlahti, puh 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 345 1397,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Kaupungin tytäryhtiöt ovat osallisina Nordean konsernitilipalvelussa, mikä mahdollistaa konsernin pääomien tehokkaan käytön, ulkopuolisen velan määrän minimoinnin sekä sisäisten luottolimiittien käyttämisen.

Hiedanrannan Kehitys Oy on Tampereen kaupungin vuonna 2019 perustama ja 100-prosenttisesti omistama yhtiö.

Hiedanrannan Kehitys Oy vastaa Hiedanrannan kestävän kaupunginosan toteuttamisesta. Hiedanrannasta tulee 25.000 tyytyväisen asukkaan kaupunginosa, johon ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan vuonna 2024. Hiedanranta sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta luoteeseen. Kohteen saavutettavuus on erinomainen autolla Valtatien 12 kulkiessa alueen läheisyydestä. Tampereen Ratikan on suunniteltu kulkevan Hiedanrannan keskustan kautta, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa erinomaisen saavutettavuuden myös julkisen liikenteen avulla.

Tuleva Hiedanrannan kaupunginosa koostuu kolmesta osa-alueesta: Hiedanrannan keskusta, Järvikaupunki Näsisaaressa ja Lielahti. Tampereen kaupungin Hiedanrannan Kehitys Oy:lle luovuttama maa-alue on 514.900 m2, asuin k-m2 on yhteensä 698.800. Kaikkien kortteleiden yhteenlaskettu markkina-arvo on yhtiön 08/2020 saaman arvion mukaan noin 318.000.000 euroa. Hiedanrannan Kehitys Oy on markkinaehtoisesti toimiva osakeyhtiö ja hankintalakia noudattava julkinen hankintayksikkö. Hiedanrannan Kehitys Oy:n talous perustuu tontinmyyntituloihin ja muihin kiinteistöliiketoiminnan tuottoihin. 

Hiedanrannan Kehitys Oy on liitettynä kaupungin konsernitiliin ja yhtiöllä on ollut käytössään 150.000 euron konsernitililimiitti. Yhtiön toimitusjohtaja on pyytänyt tililimiitin korotusta maksuvalmiuden turvaamiseksi. 

Vuonna 2020 kaupungin yhtiömallin käsittelyn yhteydessä todettiin tarve nostaa yhtiön konsernitililimiittiä hankkeen edetessä 1.500.000 euroon. Toimitusjohtajalla on hallituksen päätöksen 1/2020 mukaisesti valtuus allekirjoittaa yhtiön puolesta pankkiasioihin liittyvät sopimukset ja ilmoitukset Nordea Pankki Suomi Oy/konsernitililimiitin omistajan kanssa. Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallitus on 29.11.2021 kokouksessaan valtuuttanut toimitusjohtajan neuvottelemaan konsernitililimiittin nostosta 1.500.000 euroon.

Edellä mainitusti yhtiöllä on tällä hetkellä Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 150.000 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %. Hinnoittelu vastaa markkinahinnoittelua. Limiitin korotus toteutetaan kun yhtiön hallitus on korotuksen hyväksynyt.

Myönnettävän luottolimiitin määrä on hyväksyttävissä yhtiön liiketoimintaan suhteutettuna eikä yhtiön liiketoimintaan liity sellaista riskiä,​ mikä aiheuttaisi kaupungille merkittävän luottoriskin ja edellyttäisi luotolle pantattavan vakuutta kuntalain 129 §:n mukaisesti.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen mukaan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja päättää kaupungin konsernitiliin myönnettävistä luottolimiiteistä. 

Päätös

Hiedanrannan Kehitys Oy:n konsernitililimiittiä korotetaan 1.500.000 euroon. Aiempi hinnoittelu pidetään ennallaan (Euribor 1kk + 1,50%). 

Luotolle ei edellytetä vakuutta. 

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere