§ 11 KKOy Tampereen Virastotalo konsernitililimiitin korottaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4614/02.04.00/2022

Päätöspäivämäärä

14.6.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Saara Unnanlahti,​ puh. 040 131 9484,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 345 1397,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupungin tytäryhtiöt ovat osallisina Nordean konsernitilipalvelussa,​ mikä mahdollistaa konsernin pääomien tehokkaan käytön,​ ulkopuolisen velan määrän minimoinnin sekä sisäisten luottolimiittien käyttämisen.

KKOy Tampereen Virastotalo on Tampereen kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Kaupunginvaltuusto päätti 22.2.2021 § 29 KKOy Tampereen Virastotalon perustamisesta sekä 13,​0 milj. euron suuruisesta apporttisijoituksesta yhtiöön. Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 23.3.2021 § 27 yhtiön perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen. Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja on myöntänyt yhtiölle 2,​0 milj. euron luottolimiitin konsernitiliin liitetylle käyttöoikeustilille 5.5.2021 (§ 10 Käyttöoikeuden myöntäminen KKOy Tampereen Virastotalolle kaupungin konsernitiliin sekä luottolimiitin myöntäminen yhtiön tilille).

Luottolimiitin käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,​5 %. Hinnoittelu vastaa markkinahinnoittelua. Nyt tehtävän korotuksen jälkeen luottolimiitin määrä on 3,​0 milj. euroa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt limiitin korotuksen kokouksessaan 25.3.2022. Apporttisijoitus tehtiin yhtiön perustamisvaiheessa sijoittamalla virastotalokiinteistö omaan pääomaan. Yhtiö maksaa konsernin sisäisellä luottolimiitillä kohteen uudisrakennuksen ja vanhan rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu-​ ym. kuluja. Yhtiölle hankitaan pitkäaikainen investointirahoitus myöhemmin,​ jolloin myös luottoliimiitin tarpeen oletetaan poistuvan.

Luottolimiitin määrä on hyväksyttävissä yhtiön liiketoimintaan suhteutettuna eikä yhtiön liiketoimintaan liity sellaista riskiä,​ mikä aiheuttaisi kaupungille merkittävän luottoriskin ja edellyttäisi luotolle pantattavan vakuutta kuntalain 129 §:n mukaisesti.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen mukaan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja päättää kaupungin konsernitiliin myönnettävistä luottolimiiteistä. 

Päätös

KKOy Tampereen Virastotalon konsernitililimiittiä korotetaan 3,​0 milj. euroon. Aiempi hinnoittelu pidetään ennallaan (Euribor 1kk + 1,​50%). 

Luotolle ei edellytetä vakuutta.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere