§ 3 Konsernitilin talletuskorkoehtojen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:474/02.04.00/2023

Päätöspäivämäärä

30.1.2023

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Saara Unnanlahti,​ puh. 040 131 9484,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 3451397,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on yhdessä keskeisten tytäryhtiöidensä kanssa keskittänyt maksuliikenteen ja päivittäisen pankkiasioinnin yhteen pankkiin. Konsernitilin avulla konsernin ulkoisen velan määrä ja korkomaksut saadaan minimoitua sekä mahdollistetaan monelle yhtiölle tärkeät konsernin sisäiset luottolimiitit. 

Tytäryhtiöillä on valtuuston hyväksymien kaupungin rahoitusperiaatteiden mukaan velvollisuus liittyä kaupungin konsernitiliin ja keskittää varansa konsernitiliin liitetylle tilille. Tämä velvollisuus on kirjattu myös konserniohjeeseen. 

Korkojen nousu on viimeisen puolen vuoden aikana ollut merkittävää pitkän negatiivisten korkojen jakson jälkeen. Tästä syystä omistajaohjausyksikkö on tarkastellut konsernitilin sisäisiä korkoehtoja ja korkoehtoihin esitetään muutosta siten, että tytäryhtiöiden tilisaldoille maksettava talletuskorko on 1.1.2023 alkaen 1 viikon Euribor-korko -0,30 %. Kaupunki saa talletuskorkoa määräaikaistalletuksista ja pankkitileiltä, joten koronhyvittäminen on tullut mahdolliseksi.

Talousarviossa 2023 on varauduttu konsernitiliin liittyneille tytäryhtiöille maksettavaan pienehköön talletuskorkoon. Korot ovat tämän hetken marrkinaennusteiden mukaan nousemassa talousarviossa arvioitua korkeammalle, mutta koska kaupungin saama talletuskorko ja tytäryhtiöille hyvitettävä korko ovat kutakuinkin saman suuruiset ja talousarviossa sitovaa on näiden netto, voidaan muutokset toteuttaa.

Päätöksen liiteasiakirjat ovat salassa pidettäviä, peruste: JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta.

Tampereen kaupungin hallintosääntö 35 §, konsernijohtajan toimivallan siirtopäätöksen 21.12.2022 § 184 mukaan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja vastaa ja päättää kaupungin konsernitiliin liitettävistä osallisista, myönnettävistä luottolimiiteistä ja konsernitilin sisäisistä koroista.

Päätös

Konsernitiliin liitetyille tytäryhtiöiden tileille maksetaan 1.1.2023 alkaen talletuskorkoa 1 viikon euribor - 0,30 % yön yli saldolle laskettuna.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere