§ 20 Korkia Oy:n varainhoitosopimuksen irtisanominen ja sijoitusten myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7970/02.04.00/2022

Päätöspäivämäärä

25.11.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunki on solminut liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan päätöksellä 6.4.2021 § 8 varainhoitosopimuksen Korkia Oy:n kanssa 1 500 000 euron summasta, joka on sijoitettu Korkia 80 -sijoitusstrategian mukaisesti.

Korkia Oy on kotimainen pankeista riippumaton varainhoitoyhtiö, joka hoitaa asiakkaiden varoja valtakirjasopimuksin. Yhtiöllä ei ole omia rahastomuotoisia sijoituskohteita, vaan asiakkaiden varat sijoitetaan avoimen arkkitehtuurin perusteella parhaimmiksi valittuihin aktiivi- ja passiivirahastoihin.

Vuoden 2021 aikana sopimus tuotti noin seitsemän prosenttia, mutta vuoden 2022 aikana hyvin haastavassa sijoitusympäristössä Korkia Oy:n sopimuksen tuotto on laskenut muiden osake- ja korkosijoitusten mukana.

Marraskuun 15. päivänä kaupungin sijoitusten arvo oli yhteensä noin 29,5 miljoonaa euroa. Yhtenä kaupungin sijoitustoiminnan ohjenuorana on selkeäpiirteisten sijoitustuotteiden käyttö.  Korkian sopimus ei palvellut tätä tavoitetta, vaan sijoitustuotteiden moninaisuus hankaloitti salkun hallintaa ja seurantaa. Tästä syystä varainhoitosopimuksen jatkamista Korkia Oy:n ei pidetä tarkoituksen mukaisena.

Korkia Oy:n varainhoitosopimukseen kuuluneet rahastosijoitukset on perusteltua myydä tämän hetken arvoon 1 368 485,90 euroa ja sijoittaa pääoma uudestaan erillisellä päätöksellä.
Myynnistä syntyy tappio 131 514,10 euroa vuoden 2022 tilinpäätökseen.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön liitteen (konsernijohtajan päätös 1.3.2022 § 32) mukaan liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja päättää vaihtuvien vastaavien sijoitusten ostamisesta ja myymisestä. 

Päätös

Korkia Oy:n varainhoitosopimus irtisanotaan ja siihen sisältyneet rahastosijoitukset myydään arvoon 1 368 485,90 euroa.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere