§ 4 Koronvaihtosopimuksen purkaminen Danske Bank A/S:n kanssa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1117/02.04.00/2023

Päätöspäivämäärä

21.2.2023

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tipotien sosiaali- ja terveysaseman rakentamispäätöksen yhteydessä vuonna 2012 kaupunki hankki kohteelle kiinteistöleasing-rahoituksen Danske Finance Oy:stä. Tämä rahoitus oli vaihtuvakorkoinen ja sidottu 3 kk:n euribor-korkoon. Leasing-rahoituksen solmimisen yhteydessä tehtiin Danske Bank A/S:n kanssa koronvaihtosopimus, jolla kyseinen leasing-rahoitus muutettiin kiinteäkorkoiseksi ja siinä kaupunki sitoutui maksamaan kiinteää 2,87 %:n korkoa ja vastaanottamaan 3 kk:n euribor-korkoa. Alkujaan koronvaihtosopimuksen pääoma on ollut 35,0 milj. euroa ja lyhennysten jälkeen sitä on tällä hetkellä jäljellä noin 27,3 milj. euroa. Sopimuksen eräpäivä on 25.1.2044.

Hyvinvointialueuudistuksen toteuduttua on tilanne sellainen, että kaupunki toimii kohteessa edelleen päävuokralaisena ja Pirkanmaan hyvinvointialue alivuokralaisena. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä on valmistelemassa esitystä Tipotien leasing-rahoituksen päättämisestä lunastamalla kohde sopimuksen mukaisella pääoma-arvolla kaupungille. Tämän myötä kaupungille tulee mahdollisuus myös myydä kohde markkinoille. 

Euroalueen korkomarkkinoilla on tapahtunut viime kuukausina paljon ja korot ovat nousseet tasolle, jossa edellä mainittuun rahoitukseen liittyvä koronvaihtosopimus on mahdollista purkaa päättymään ennenaikaisesti ilman kustannuksia. Tarkkaan ottaen pankki maksaa kaupungille 15 000 euroa sopimuksen purusta. Jotta kaupungille ei jää tarpeetonta koronvaihtosopimusta jäljelle ilman siihen liittyvää rahoitusta, on sopimuksen päättäminen perusteltua.

Sopimuksen päättäminen on valtuuston hyväksymien rahoituksen periaatteiden ja konsernijohtajan hyväksymän lainanottosuunnitelman mukaista.

Hallintosäännön 36 §:n mukaan konsernijohtaja päättää johdannaissopimuksista valtuuston hyväksymien rahoitus-​ ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Konsernijohtaja on delegoinut tämän päätösvallan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtajalle päätöksellään 1.2.2023 § 10.

Päätös

Danske Bank A/S:n kanssa vuonna 2012 solmittu koronvaihtosopimus, jossa kaupunki maksaa kiinteää korkoa 2,87 % ja vastaanottaa vaihtuvaa 3 kk:n euribor-korkoa, päätetään ennenaikaisesti arvolla 17.2.2023.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere