§ 6 Nordea Korko I K- rahasto-osuuksien myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4983/02.04.02/2021

Päätöspäivämäärä

14.3.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Saara Unnanlahti,​ puh. 040 1319484,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunki sijoitti kesällä 2021 varoja kahteen Nordean korkorahastoon (liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtajan päätös 1.7.2021 § 14). Konsernitilin likviditeetti oli korkea ja pankkipalveluiden kilpailutuksen myötä kaupunkikin joutui 1.7.2021 alkaen maksamaan sovitun rajan ylittävälle konsernitilisaldolle korkoa negatiivisen 1 kk euriborin verran,​ eli käytännössä noin 0,​5 %.

Rahastosijoituksen tavoitteena on ollut saavuttaa varoille konsernitilin negatiivista korkoa parempi tuotto. Nordea Korko I K- rahastoon sijoitettiin 40,0 milj. euroa. Rahaston luottoriski on matala ja korkoriskikin pieni, sillä sijoitukset ovat lyhytaikaisia ja suurelta osin vaihtuvakorkoisia. Rahasto onkin pärjännyt siedettävästi alkaneen vuoden korko- ja geopoliittisissa myrskyissä, mutta riskit ovat nyt niin paljon koholla, että on perusteltua myydä puolet sijoituksesta ja sulkea merkittävämmän tappion riski tältä osin. Rahaston tuotto on alkuvuoden aikana ollut -​0,​19 %. Myynnistä kirjautuu 37 883 euron suuruinen tappio vuoden 2022 tulokseen. Sijoituksen vaihtoehtona olisi ollut maksaa negatiivista
1 kk:n euribor-​korkoa, jolloin tappiota olisi tullut kirjattavaksi siitäkin. 

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen mukaan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja päättää vaihtuvien vastaavien sijoitusten ostamisesta ja myymisestä.

Päätös

Nordea Korko I K -​rahasto-​osuudet 1 903 686,775 kappaletta myydään kurssiin 10,505930, yhteensä 20,0 milj. euroa.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere