§ 15 Nordea Korko I K- rahasto-osuuksien myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4983/02.04.02/2021

Päätöspäivämäärä

22.9.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Saara Unnanlahti,​ puh. 040 1319484,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunki sijoitti kesällä 2021 varoja kahteen Nordean korkorahastoon (liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtajan päätös 1.7.2021 § 14). Konsernitilin likviditeetti oli korkea ja pankkipalveluiden kilpailutuksen myötä kaupunkikin joutui 1.7.2021 alkaen maksamaan sovitun rajan ylittävälle konsernitilisaldolle korkoa negatiivisen 1 kk euriborin verran,​ eli käytännössä noin 0,​5 %. Euroopan keskuspankki nosti talletuskorkoa
0 %:iin 1.7.2022 alkaen, jonka jälkeen konsernitilillä olevista varoista ei ole maksettu ns. sakkokorkoa. 

Rahastosijoituksen tavoitteena on ollut saavuttaa varoille konsernitilin negatiivista korkoa parempi tuotto. Nordea Korko I K- rahastoon sijoitettiin alunperin yhteensä 40,0 milj. euroa. Rahaston luottoriski on matala ja korkoriskikin pieni, sillä sijoitukset ovat lyhytaikaisia ja suurelta osin vaihtuvakorkoisia. Rahastosta on jo aiemmin tehty yksi lunastus. Negatiivisten euriborien väistyttyä kaupunki saa kyseistä rahastoa parempaa tuottoa esimerkiksi määräaikaistalletuksille. Rahaston tuotto on alkuvuoden aikana ollut - 0,71% korkojen nousun johdosta ja sijoituksen arvo per 21.9.2022 on noin 19,72 milj. euroa. Myynnistä kirjautuu noin 0,18 milj. euron suuruinen tappio vuoden 2022 tulokseen. Määräaikaistalletuksen tekeminen rahastosta vapautuvilla varoilla tulee kompensoimaan tätä tappiota. 

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen mukaan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja päättää vaihtuvien vastaavien sijoitusten ostamisesta ja myymisestä.

Päätös

Nordea Korko I K -​rahasto-​osuudet 1 887 742,57 kappaletta myydään kurssiin 10,447 euroa, yhteensä noin 19,72 milj. euroa.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere